Table of Contents:

  1. Hvad betyder ordsproget at give bolden op?
  2. Hvad betyder at gå efter bolden ikke manden?
  3. Hvad vil det sige at være dristig?
  4. Hvad betyder det at være vemodig?
  5. Hvad er fornøjet?
  6. Hvad betyder skære alle over én kam?
  7. Hvad betyder sprukken?

Hvad betyder ordsproget at give bolden op?

Give bolden op betyder serve.

Hvad betyder at gå efter bolden ikke manden?

Herhjemme kender vi den bedst som 'at gå efter manden i stedet for bolden'. »Den ser vi nærmest, hver gang vi åbner en avis. Det er en fejlslutning, og det vil sige, at konklusionen i argumentet ikke følger logisk af de præmisser, der stilles op.

Hvad vil det sige at være dristig?

ikke bange for at gøre noget der er farligt, krævende, utraditionelt el. lign.

Hvad betyder det at være vemodig?

vemod; tidligere: stor sorg, bedrøvelse ell. (udtryk for) stor fortvivlelse.

Hvad er fornøjet?

Fornøjet betyder omtrent det samme som Frejdig.

Hvad betyder skære alle over én kam?

Skære over en kam betyder almengøre.

Hvad betyder sprukken?

med små revner eller sprækker pga. udtørring, ælde el. lign.