Table of Contents:

 1. Hvad er civilreligion i det amerikanske samfund æ?
 2. Hvad mente Luther med udtrykket det almene præstedømme?
 3. Hvad er civilreligion i det danske samfund?
 4. Hvad hedder den danske Gud?
 5. Hvilken funktion har religiøse symboler?
 6. Hvilken rolle spiller civilreligion i det amerikanske samfund?
 7. Hvilke begreber og handlinger kendetegner en civilreligion?
 8. Hvad mener Luther med de to regimenter?
 9. Hvad opdager Luther om troen Hvordan er det anderledes end pavens syn på troen?
 10. Hvem opfandt civilreligion?

Hvad er civilreligion i det amerikanske samfund æ?

Civilreligion er et religionssociologisk begreb, som er inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseaus tanker om en samfundsreligion, religion civile. Denne samfundsreligion skulle lære borgerne at elske deres fædreland og de forpligtelser, som det medførte at være borger i et land med demokratisk styre.

Hvad mente Luther med udtrykket det almene præstedømme?

Luthers grundtanke var den, at alle kristne havde fået præstestatus gennem deres dåb. ”Enhver der er krøbet ud af dåben, er både præst, biskop og pave”. Denne tanke blev hos Luther udfoldet i læren om ”det almene præstedømme”. Enhver kristen havde samme status som præsten, også selvom kun én skulle udføre funktionen.

Hvad er civilreligion i det danske samfund?

Når borgere i et land inddrager religion, mens de hylder landet, er der tale om civilreligion. Det sker typisk ved særlige lejligheder, hvor landets borgere hylder deres land sammen på trods af kulturelle, religiøse, etniske og politiske forskelle.

Hvad hedder den danske Gud?

Gud
 • Gud Fader – den ene person i den kristne Treenighed.
 • JHWH (tetragrammaton), Jahve - betegnelse for Guds hebraiske egennavn. ...
 • Jehova, Herren (samme som JHWH) – danske betegnelser for den kristne gud.

Hvilken funktion har religiøse symboler?

I mange diskussioner forstås religiøse symboler dog mere afgrænset som ikke-verbale ting eller handlinger, der står for, udtrykker, signalerer eller betyder noget religiøst. Et generelt træk ved symboler er, at deres betydning ikke giver sig selv; symbolers betydning må altid afdækkes via en fortolkning.

Hvilken rolle spiller civilreligion i det amerikanske samfund?

Den amerikanske civilreligion helliggør erfaringen om nationens fødsel og overlevelse i fælles ritualer, symboler og forestillinger, som dermed ideelt set overskrider de religiøse, etniske, politiske og racemæssige forskelle i USA.

Hvilke begreber og handlinger kendetegner en civilreligion?

Når religionsforskere studerer et samfund, anvender nogle af dem begrebet civilreligion. Civilreligion knytter en befolkning sammen i et nationalt fællesskab ved hjælp af fx historien, ritualer, symboler, helte og et særligt forhold mellem nationen og Gud.

Hvad mener Luther med de to regimenter?

Med sin lære om de to regimenter skelnede Martin Luther mellem det verdslige og det åndelige styre (regimente), som Gud tager i brug for at bekæmpe det onde og oprette, respektive genoprette sit rige. Det verdslige regimente omfatter menneskelivets grundordninger (stat, folk, familie, kald og stand osv.).

Hvad opdager Luther om troen Hvordan er det anderledes end pavens syn på troen?

Luther mente derimod, at gode gerninger kom helt af sig selv, når man havde fundet troen. Gerningerne var altså ikke længere en præmis for frelsen, men en følge af den. Propagandabilledet viser forskellen på den gamle og den nye måde at dyrke Gud på.

Hvem opfandt civilreligion?

Begrebet tilskrives sædvanligvis Jean-Jacques Rousseau, men allerede Niccolò Machiavelli beskæftigede sig indgående med spørgsmålet om, hvordan der kan skabes et moralsk værdigrundlag for staten, der samtidig kan medføre en frigørelse fra den officielle kristne religion og kirkens magt.