Table of Contents:

  1. Hvad betyder at afværge?
  2. Hvad betyder opstemthed?
  3. Hvad betyder fjed?
  4. Hvad er basale?
  5. Hvad er redelighed?

Hvad betyder at afværge?

med en hånd- eller kropsbevægelse afvise andres kritik, henvendelse el. lign.

Hvad betyder opstemthed?

Man er overdrevent eller upassende opstemt. Man bliver let irriteret. Man er rastløs og fysisk urolig. Snakkesalighed.

Hvad betyder fjed?

skridt, trin, bevægelse, Se alle synonymer nedenfor.

Hvad er basale?

basal; fra fr. basal; især fagl.) adj. til Basis: grund-; fundamental; primær; grundlæggende.

Hvad er redelighed?

Ordet 'redelig' har tvedelte rødder. Den oprindelige danske betydning er noget 'ordentligt, tydeligt, klart', mens vi fra tysk har betydningen 'det ærlige og fornuftige'. Men det er flere hundrede år siden, at de to betydninger smeltede sammen.