Table of Contents:

  1. Hvad betyder at tilse?
  2. Hvad betyder overholde?
  3. Hvad er opfarende?
  4. Hvad betyder ærgerligt?
  5. Hvor er det træls?
  6. Hvordan staves ærgerligt?
  7. Kan man sige det er fordi at?
  8. Kan man sige Hvems?
  9. Hvad betyder Argh?

Hvad betyder at tilse?

) gøre til genstand for (kontrolerende) opmærksomhed, tilsyn.

Hvad betyder overholde?

1) (jf. holde over noget u. II. holde 7.7) egl.: holde haanden over; holde i hævd; vedligeholde; opretholde; nu kun: indordne sig under, rette sig efter, følge, ikke krænke (en bestemmelse, et paabud, en skik olgn.).

Hvad er opfarende?

ty. auffahrend) som let kommer i bevægelse ell. oprør; som let ophidses; især: som har let til vrede; som ved mindste foranledning bliver heftig; opbrusende; hidsig.

Hvad betyder ærgerligt?

som giver anledning til eller vidner om en vis irritation, vrede, utilfredshed el.

Hvor er det træls?

Træls er oprindeligt et jysk ord der beskriver noget der er ærgerligt, anstrengende, irriterende, besværligt eller ubehageligt. Man regner med at træls stammer fra en genitivform af ordet ”træl”.

Hvordan staves ærgerligt?

Ærgelig – ærgerlig Selvom det kan være svært at høre, er der to 'r'er i ærgerlig.

Kan man sige det er fordi at?

Fordi at… En typisk svupser i talesprog, men på skrift går den altså ikke. “Fordi” og “at” er nemlig begge konjunktioner, og i ledsætninger er kun én konjunktion nødvendig. Forkert: “Han er stille fordi, at han er træt”. Korrekt: “Han er stille, fordi han er træt”.

Kan man sige Hvems?

dial.; barnespr. ell. spøg.) hvems (Hvems er det deilige Barn.

Hvad betyder Argh?

Argh! Ikke skrige! Nej!