Table of Contents:

 1. Hvilke tre elementer udgør essensen af en dokumentarfilm?
 2. Hvad er karakteristisk for dokumentarfilm?
 3. Hvilke typer dokumentarfilm findes der?
 4. Hvordan analyserer man en dokumentar?
 5. Hvordan er en dokumentar opbygget?
 6. Hvad kan dokumentarfilm?
 7. Hvordan man laver en dokumentarfilm?
 8. Hvad er en observerende dokumentar?
 9. Hvad kendetegner den poetiske dokumentar?
 10. Hvad er en dokumentarist?
 11. Hvad gør Autenticitetsmarkører?
 12. Hvordan mennesker kan portrætteres i dokumentarfilm?
 13. Hvad er en fortælleform?
 14. Hvordan analyserer man en film?
 15. Hvordan analyserer man en dokumentar i engelsk?

Hvilke tre elementer udgør essensen af en dokumentarfilm?

Ovenstående beskrivelser af dokumentarfilm rummer tre elementer, som er essensen af en dokumentarfilm:
 • Dokumentaristens kreative tilgang til virkeligheden. ...
 • Bearbejdningen af virkelighedsmaterialet. ...
 • Virkeligheden.

Hvad er karakteristisk for dokumentarfilm?

De fleste dokumentarfilm er søgende efter sandheden om noget. Den går dybt ind i sit emne, og prøver at skabe indblik og grave virkeligheden frem. Den interesserer sig for den verden vi lever i, og den prøver ofte at vise os noget, vi ikke selv har fået øje på. Den viser os ofte noget, som gemmer sig under overfladen.

Hvilke typer dokumentarfilm findes der?

De 6 former er:
 • Den poetiske dokumentar (det æstetiske og formmæssige betones) ...
 • Den forklarende dokumentar (den klassiske dokumentarfilm) ...
 • Den observerende dokumentar ('fluen på væggen') ...
 • Den interaktive dokumentar (filmholdet deltager i handlingen) ...
 • Den refleksive dokumentar.

Hvordan analyserer man en dokumentar?

Når man analyserer argumenterne i en dokumentarfilm, skal man først fastlægge det perspektiv eller det forslag til virkeligheden, som filmen fremlægger. Det er derudfra, at man skal arbejde med strukturen for dokumentationen, argumentationen - den måde, argumenterne for det overordnede perspektiv struktureres på.

Hvordan er en dokumentar opbygget?

Dels er dokumentarfilm som genre jo kendetegnet ved at den handler om udsnit af virkeligheden og dermed husker os på, hvad der sker i den verden, vi lever i. Dels anvender og aktiverer seeren sin egen hukommelse og forforståelse, imens seeren ser dokumentarfilmen.

Hvad kan dokumentarfilm?

Dokumentarfilm er film, som handler om livet og virkeligheden, og som beskæftiger sig med centrale kulturelle, politiske, sociale eller kunstneriske spørgsmål. Filmene kan være politiske, poetiske, propagandistiske, observe- rende eller personlige. Det er film, som umid- delbart kan se meget forskellige ud.

Hvordan man laver en dokumentarfilm?

Hovedopgaverne efter ideudviklingen er at finde en person, som kan fortælle om emnet i et interview, at skyde nogle fede stemningsbilleder, finde den rette musik, skrive de rette forklarende tekster og redigere det hele sammen til en interessant film.

Hvad er en observerende dokumentar?

Denne type dokumentar kaldes også ofte for Fluen på væggen–dokumentaren, fordi kameraet og dokumentaristen forsøger at følge personer eller begivenheder ved at være så usynlige som muligt – som en flue på væggen.

Hvad kendetegner den poetiske dokumentar?

En poetisk dokumentarfilm kan benytte et observerende kamera, men det overordnede mål er at give et poetisk blik på verden. En poetisk dokumentarfilm tager sig ofte tid til at dvæle ved det smukke eller ved sider af virkeligheden, man ikke normalt lægger mærke til, eller som man bare tager for givet.

Hvad er en dokumentarist?

Dokumentarisme er brugt som betegnelse for litterære og andre kunstneriske værker, der er blevet skabt ud fra ønsket om at gengive virkelige sammenhænge i modsætning til opdigtede og fiktive begivenheder. I selve ordet ligger det, at retningen bygger på noget, der lader sig dokumentere, dvs.

Hvad gør Autenticitetsmarkører?

Anvendelsen af interviews, rekonstruktioner og skjult kamera kaldes også autenticitetsmarkører. Autenticitetsmarkører har den særlige funktion at signalere til seerne, at dokumentaren bygger på noget virkeligt. Ordet autenticitet kommer af autentisk og betyder pålidelig og ægte.

Hvordan mennesker kan portrætteres i dokumentarfilm?

og derfor kan mennesker portrætteres på mange forskellige måder - både som en person man skal synes om og holde med, og en mindre populær person, man ikke bryder sig om. Dokumentaren er ikke opbygget kronologisk og den følger heller ikke nogen dramaturgisk model.

Hvad er en fortælleform?

Indenfor dokumentargenren findes der fire forskellige fortælleformer: den autoritative dokumentar, den dramatiserede dokumentar, den observerende dokumentar og den poetisk-refleksive dokumentar.

Hvordan analyserer man en film?

Sådan laver du en filmanalyse
 1. Præsentation. – Hvad hedder filmen? ...
 2. Referat. – Hvad handler filmen om?
 3. Tid og sted. – Foregår filmens kronologisk eller er der flash backs? ...
 4. Karaktererne. – Hvem er filmens centrale personer? ...
 5. Konflikt. ...
 6. Filmens stil og virkemidler. ...
 7. Dramaturgi. ...
 8. Tema.

Hvordan analyserer man en dokumentar i engelsk?

I engelsk vil du normalt ikke blive bedt om at analysere dokumentarfilm til skriftlig eksamen. Eventuelle klip fra en dokumentar vil typisk blot fungerere som baggrundsinformation eller oplæg til diskussion. Klippene vil dermed typisk være et supplement til en primærtekst.