Table of Contents:

  1. Hvad holder en plante oprejst?
  2. Hvad hedder blomstens dele?
  3. Hvilke dele af planten urten skulle bruges for at lave medicin var det fx bladene blomsten eller roden?
  4. Hvad kendetegnede de første landplanter?
  5. Hvad er der inde i en blomst?
  6. Hvordan er en plante bygget op?
  7. Hvad er Tusindfryd godt for?

Hvad holder en plante oprejst?

Planternes cellevæg Selvom planter i modsætning til pattedyr ikke har et skelet, som de kan holde sig oprejst ved, er det alligevel blandt planterne, at Jordens største levende organismer findes. Det skyldes, at plantecellen i modsætning til dyrecellen er omgivet af en cellevæg.

Hvad hedder blomstens dele?

Støvbladene laver blomsterstøv (pollen) som er en slags sædceller. I midten af blomsten sidder frugtanlægget. Det er blomstens hunlige del. Det består af en frugtknude med små frøanlæg i (se tegning).

Hvilke dele af planten urten skulle bruges for at lave medicin var det fx bladene blomsten eller roden?

Nelliken er blevet brugt mod pest og afkog som feberstillende middel. Udtræk af blomsterne er blevet anvendt mod fordøjelsesbesvær og som hostestillende og styrkende middel. Man troede førhen at de kandiserede blomster gav overnaturlige kræfter.

Hvad kendetegnede de første landplanter?

De tidligste fossiler af hele landplanter stammer fra thallusagtige organismer, som levede på vådområder langs floder, og de må have dækket det meste af en flodslette i silurtiden.

Hvad er der inde i en blomst?

En blomst består af bægerblade, kronblade, støvdragere og støvveje/frugtanlæg. Deres udseende og antal varierer fra planteart til planteart. En støvdrager består normalt af en støvtråd med en støvknap i toppen (fig. 1).

Hvordan er en plante bygget op?

En plante er opbygget af tre grundorganer: Rod, stængel og blade. Bladene kan udviklingsmæssigt betragtes som sammenvoksede skudsystemer, hvor bladribberne er rester af de oprindelige skudakser. Rod: Sørger for forankring i jorden, samt optagelse af vand og næringsstoffer fra jorden.

Hvad er Tusindfryd godt for?

Tusindfryd er på hjemmebane Den har efterhånden fundet en god plads i mange græsplæner, til fryd for nogle og til irritation for mange. Den hæmmer nemlig græsset på grund af sin vækstform i flade rosetter som lige dukker sig under græsslåmaskinen.