Table of Contents:

  1. Hvad består PNS af?
  2. Hvordan er nervesystemet opdelt?
  3. Hvordan fungerer centralnervesystem?
  4. Hvad er sygdomme i nervesystemet?
  5. Hvad hedder det system i hjernen som hippocampus og amygdala er en del af?
  6. Hvad er CNS og PNS?
  7. Hvad er det sensoriske system?
  8. Hvad er hjernen lavet af fedt?
  9. Hvad er et Transmitterstof?
  10. Hvad vil det sige at have en nervesygdom?

Hvad består PNS af?

Det perifere nervesystem (PNS) er den forbindelse der er mellem centralnervesystemet og den øvrige del af kroppen. Det periferere nervesystem er opbygget af autonome, sensoriske og motoriske neuroner. PNS består af 12 par hjernenerver og 31 par spinalnerver.

Hvordan er nervesystemet opdelt?

Nervesystemet inddeles anatomisk i centralnervesystemet (CNS), og det perifere nervesystem (PNS). Fysiologisk inddeles nervesystemet i det autonome nervesystem (det selvstyrende nervesystem) og det somatiske nervesystem (det viljestyrede nervesystem).

Hvordan fungerer centralnervesystem?

I centralnervesystemet ligger centre, der fungerer som overordnede koordinationscentre for bevægelser og reflekser; hjernen rummer den del af nervesystemet, som er det biologiske grundlag for fx menneskets intellekt og følelsesliv, og desuden danner enkelte dele af hjernen hormoner, som styrer bl. a. hypofysen.

Hvad er sygdomme i nervesystemet?

Af neurologiske lidelser kan nævnes blodprop i hjernen og eventuelle følger heraf, migræne og andre hovedpineformer, nervebetændelse, Parkinsons sygdom, dissemineret sklerose, epilepsi, demens, visse smertetilstande (f.

Hvad hedder det system i hjernen som hippocampus og amygdala er en del af?

Det limbiske system ligger dybt inde i storhjernen og har betydning for vores hukommelse og følelser. Det limbiske system ligger centralt i storhjernen på indersiden af tindingelappen og omfatter blandt andet hippocampus (latin for søhest) og amygdala.

Hvad er CNS og PNS?

Centralnervesystemet (CNS) udgøres af storhjerne, lillehjerne og hjernestammen som til sammen benævnes hjernen og den i rygsøjlen beliggende rygmarv. Kranienerver/hjernenerver (lyseblå), spinalnerver/rygmarvsnerver (mørkeblå) og nervecellelegemer uden for CNS tilhører det perifere nervesystem (PNS).

Hvad er det sensoriske system?

Det sensoriske nervesystem, den del af nervesystemet, der fører impulser fra legemets ydre og indre til rygmarv og hjerne og herfra videre til de sensoriske områder i den grå hjernebark, hvor impulserne registreres.

Hvad er hjernen lavet af fedt?

Cirka 60 procent af hjernens tørvægt er fedt. Heraf er ca. 20 procent den essentielle fedtsyre DHA (dokosahexaensyre) og AA (arakidonsyre).

Hvad er et Transmitterstof?

Transmitterstoffer (eller neurotransmittere) er kemiske stoffer, der kan sende et signal fra én nervecelle til en anden. Signalet sendes over synapsen, som er et område, hvor to nerveceller møder hinanden.

Hvad vil det sige at have en nervesygdom?

Nervebetændelse (også kaldet neuropati) er en samlebetegnelse for sygdomme i en eller flere nerver. Nervebetændelse kan opdeles i central og perifær. Centralt omhandler hjernen og rygmarven, mens perifært omhandler resten af kroppen, såsom hænder og fødder.