Table of Contents:

 1. Hvad er vha en forkortelse af?
 2. Hvad betyder udskillelse?
 3. Hvad betyder inaktiveret?
 4. Hvad er mediet?
 5. Hvordan forkorter man inklusiv?
 6. Hvad er forkortelsen for det vil sige?
 7. Hvad betyder medievaner?
 8. Hvor kommer ordet medie fra?
 9. Hvordan staver man til inklusiv?
 10. Er inklusiv med eller uden?
 11. Er dvs dansk?
 12. Hvad betyder forsoning ordbogen?
 13. Hvad er den gennemsnitlige skærmtid?
 14. Hvilke sociale medier bruger unge Mest 2021?
 15. Hvad kendetegner medier?

Hvad er vha en forkortelse af?

vha. eller ved hj. af fork. V-hals sb.

Hvad betyder udskillelse?

afgive et stof, en væske, en duft el. lign.

Hvad betyder inaktiveret?

gøre inaktiv og dermed mindre virksom, mindre skadelig el. lign.

Hvad er mediet?

medium i bet. 'mellemled') midler, der benyttes ved kommunikation. Den direkte eller personlige kommunikations medier er tale, gestik og skrift. Massekommunikationens medier er enten trykte, fx aviser og ugeblade, auditive, fx radio og grammofonplader, eller billedbaserede som film, tv og video.

Hvordan forkorter man inklusiv?

Naboord inkl. uofficiel, men almindelig stavemåde: incl.

Hvad er forkortelsen for det vil sige?

Synonym det betyder Se også skulle/ville sige Forkortelse dvs.

Hvad betyder medievaner?

Børn og unge bruger historisk meget tid på medier, men deres medievaner har ændret sig markant. Børn og unge orienterer sig hjemmevant og frit på en bred palet af medier, særligt de digitale og sociale medier.

Hvor kommer ordet medie fra?

Det latinske ord medium betyder “mellemled”, at “mediere” kan bruges om fx to begrebers eller forholds sammensmeltning, fx at tesen møder antitesen, og at de sammen indgår en syntese.

Hvordan staver man til inklusiv?

Inklusiv, (af lat. inclusivus, af inclusus), som omfatter det hele; det modsatte af eksklusiv.

Er inklusiv med eller uden?

eksklusiv (uden -e til sidst): Betyder "fornem", fx "en eksklusiv restaurant", eller "med eneret", fx et "eksklusivt interview". inklusiv (uden -e til sidst): Betyder "inkluderende", fx en "inklusiv skole".

Er dvs dansk?

Forkortelse for "det vil sige".

Hvad betyder forsoning ordbogen?

Forsoning, genoprettelse af et fællesskab mellem to parter, der har stået i et fjendtligt eller skyldbetinget forhold til hinanden. Forsoning kan være en gensidig handling, eller den kan være ensidig, et tilsagn om fred eller eftergivelse, tilgivelse.

Hvad er den gennemsnitlige skærmtid?

DR Medieforskning opgjorde i 2016 de 3-6 åriges skærmtid til 1 time og 37 minutter om dagen, mens de 7-12 årige brugte lidt over 3 timer dagligt på skærme. VIVE har i 2020 i analysen "Børn og unges trivsel og brug af digitale medier" sammenholdt forskellige danske og internationale undersøgelser af bl.

Hvilke sociale medier bruger unge Mest 2021?

YouTube er den største tidssluger for begge de unge aldersgrupper fulgt af TikTok og Snapchat for de 12-18-årige og Facebook og Instagram for de 19-34-årige.

Hvad kendetegner medier?

Det er onlinetjenester, som brugerne anvender til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, billeder, artikler, videoer med mere.