Table of Contents:

 1. Hvordan reducerer man et udtryk med parenteser?
 2. Hvordan ganger man to parenteser med hinanden?
 3. Hvordan reducerer man et udtryk?
 4. Hvad er stærkest gange eller plus?
 5. Hvad betyder udtrykket reducere?
 6. Hvad er et andet ord for reduktion?
 7. Hvad er Parentesregneregler?
 8. Hvad er plus gange plus?
 9. Hvorfor skal man gange først?
 10. Hvad betyder reduktion på dansk?
 11. Hvad betyder rubriceres?
 12. Hvad hedder de firkantede parenteser?

Hvordan reducerer man et udtryk med parenteser?

Hvis man har en parentes med et plustegn foran, og man ønsker at ophæve den, så kan man bare gøre det uden videre. 5+3−20x+(2−5)=5+3−20x+2−5. Hvis der imidlertid står et minustegn foran parentesen, så skal alle fortegn indeni parentesen byttes om (plus bliver til minus, og minus til plus), når vi ophæver parentesen.

Hvordan ganger man to parenteser med hinanden?

Gange to parenteser med hinanden Når man ganger to parenteser med hinanden, så skal man gange hvert tal fra den første parentes ind i den anden.

Hvordan reducerer man et udtryk?

At reducere et matematisk udtryk betyder at skrive det på en mere simpel form. Typisk er det noget med at samle bogstaverne der indgår i udtrykket....Eksempel 4
 1. 2(a+b)=2a+2b.
 2. a(b−c)=ab−ac.
 3. 5+(a−2)=5+a−2=a+3.
 4. −(x+y)=−x−y.
 5. −(2−a)=−2+a=a−2.

Hvad er stærkest gange eller plus?

Tre regler for at regne i den rigtige rækkefølge Her kommer tre regler for, hvordan man skal regne: 1) Hvis der er parenteser, udregnes de først. 2) Herefter skal man gange og dividere fra venstre mod højre. 3) Til sidst regner man plus og minus fra venstre mod højre.

Hvad betyder udtrykket reducere?

gøre mindre med hensyn til omfang, antal, grad el. lign.

Hvad er et andet ord for reduktion?

Reduktion betyder omtrent det samme som Indskrænkning.

Hvad er Parentesregneregler?

Parentes-regneregler. Forskellen på en plusparentes og en minusparentes: Står der et minus foran parentesen, er det en minusparentes. Ellers er det en plusparentes.

Hvad er plus gange plus?

Hvis man ganger mange tal sammen er en god huskeregel, at hvis der er et lige (0, 2, 4, 6,...) antal negative tal, så bliver svaret positivt, og hvis der er et ulige (1, 3, 5, 7, …) antal negative tal, så bliver svaret negativt. Generelt kan man sige, at minus gange minus giver plus.

Hvorfor skal man gange først?

Først skal man altså se, om der er nogen potenser eller rødder i regnestykket. I så fald skal man udregne dem. Når man har gjort det (eller hvis ikke der er nogen), så går man videre og ser efter gange og division. Til sidst udregner man plus og minus.

Hvad betyder reduktion på dansk?

gøre mindre med hensyn til omfang, antal, grad el. lign.

Hvad betyder rubriceres?

Rubricere, (af lat. rubricare, af rubrica), ordne i rubrikker; fordele; forsyne med overskrift.

Hvad hedder de firkantede parenteser?

Firkantede parenteser bruges ofte i citater til at markere udeladte passager eller specificere nærmere detaljer: Han gik hen til bageren, [...], for at købe brød. Her er en indskudt sætning, der ikke er betydningsfuld for citatet i denne kontekst, udeladt.