Table of Contents:

  1. Hvad betyder udtrykket?
  2. Hvad er et indtryk?
  3. Hvad betyder fatale konsekvenser?
  4. Hvad betyder fremstår?
  5. Hvad betyder at påvirke?
  6. Hvad laver du til dagligt?
  7. Hvad er skæbnesvanger?
  8. Hvad vil det sige at være jordnær?
  9. Hvad betyder fremgår?

Hvad betyder udtrykket?

formulere sig på en bestemt måde, ved hjælp af et bestemt ordvalg el. lign.

Hvad er et indtryk?

Indtryk betyder omtrent det samme som påvirkning.

Hvad betyder fatale konsekvenser?

Fatal betyder omtrent det samme som Skæbnesvanger.

Hvad betyder fremstår?

Fremstår betyder dukke op.

Hvad betyder at påvirke?

til -virke: (ind)virkning paa en ell. noget; indflydelse.

Hvad laver du til dagligt?

I de fleste af de eksempler vi har fundet, ser det ud til at betyde 'dagligt', men vi kan ikke udelukke at det også somme tider betyder 'til daglig'. Daglig betyder ifølge Den Danske Ordbog (ordnet.dk/ddo) 'som finder sted, er til stede eller gøres (næsten) hver dag'.

Hvad er skæbnesvanger?

MO.; sml. fatal) som vil faa afgørende indflydelse paa ens skæbne, en kommende udvikling, rummer spiren, aarsagen til kommende alvorlige begivenheder (ulykker, en katastrofe), en alvorlig vending af udviklingen.

Hvad vil det sige at være jordnær?

(l. br.) nær ved jorden (jordens overflade); især overf.: jordbunden. *Vrede stundom op til Ørnens Bane hæver | Den Vinge selv, som ellers jordnær svæver.

Hvad betyder fremgår?

Være mulig at opfatte eller slutte sig til (ved iagttagelse eller undersøgelse).