Table of Contents:

 1. Hvad kaldes den yderste del af Støvdrageren?
 2. Hvad vil det sige at bestøve?
 3. Hvad kaldes plantearter hvis hun og hanblomster vokser på hver sin plante?
 4. Hvad består nektar af?
 5. Hvad hedder det hanlige og pollen producerende organ i en blomst?
 6. Hvordan foregår bestøvningen hos planter?
 7. Hvorfor skal planter bestøves?
 8. Hvad er forskellen på bestøvning og befrugtning?
 9. Hvad hedder de forskellige dele på en blomst?
 10. Hvad består en blomst af?
 11. Er der nektar i alle blomster?
 12. Hvad kaldes de yderste blade i en blomst?

Hvad kaldes den yderste del af Støvdrageren?

Støvknap: Den yderste, specialiserede del af støvdrageren, som bærer pollensækkene.

Hvad vil det sige at bestøve?

Hvis en plante skal kunne sætte frø, skal den bestøves. Det vil sige, at blomsterstøv (pollen) fra de hanlige dele af en blomst skal flyttes over til de hunlige dele af en blomst på en anden plante. Da blomster ikke kan gå, er de nødt til at få hjælp til at blive bestøvet.

Hvad kaldes plantearter hvis hun og hanblomster vokser på hver sin plante?

Findes de to slags blomster på hver sin plante, kaldes planterne særbo eller tvebo, fordi kønnene »bor« hver for sig. Findes der både han- og hunblomster på den samme plante, kaldes den sambo eller enbo. Nogle planter har både hanblomster, hunblomster og blomster, som er tvekønnede.

Hvad består nektar af?

Nektar er rig på rørsukker, druesukker eller frugtsukker, men indeholder også mineralske stoffer og duftstoffer. Metoden med at lokke insekter til at sørge for en målrettet bestøvning er en væsentlig forbedring i forhold til vindbestøvning.

Hvad hedder det hanlige og pollen producerende organ i en blomst?

Støvdragere: Det hanlige organ i en blomst, hvor pollen findes. Støvfang/griffel: Der opfanger pollen. Befrugtning: Sammensmeltning af hanlig kønscelle fra pollen med hunlig kønscelle fra frøanlægget. Herved kan der dannes frø og nye planter.

Hvordan foregår bestøvningen hos planter?

Bestøvning er overførsel af pollen fra en støvdrager på én plante til støvfanget på en anden – altså fra han til hun. På støvfanget kan pollenkornet spire og sende et pollenrør ned gennem griflen til frøanlæggene. Undervejs ernæres det voksende pollenrør af den modtagende plantes væv.

Hvorfor skal planter bestøves?

Pollen kan flyttes på flere forskellige måder, for eksempel med vinden eller med hjælp fra dyr. Bierne er rigtig gode til at flytte pollen fra blomst til blomst. Bierne er derfor gode til at bestøve blomster. Blomster, som gerne vil have besøg af bier, må lokke bierne til sig.

Hvad er forskellen på bestøvning og befrugtning?

Når en hunblomst bliver bestøvet, lander det hanlige pollen på støvfanget. Pollen spirer og vokser som et støvrør ned gennem griflen og ind i det hunlige frugtanlæg. Befrugtningen foregår ved at hanlige celler løber gennem støvrøret og smelter sammen med frugtanlægget til et befrugtet æg.

Hvad hedder de forskellige dele på en blomst?

Skematisk fremstilling af en blomst med omkringsædigt bloster:
 • blomsterbund (receptaculum)
 • bægerblade (sepaler)
 • kronblade (petaler)
 • støvdragere (stamina)
 • frugtanlæg (gynøcium)

Hvad består en blomst af?

En blomst består af bægerblade, kronblade, støvdragere og støvveje/frugtanlæg. Deres udseende og antal varierer fra planteart til planteart. En støvdrager består normalt af en støvtråd med en støvknap i toppen (fig. 1).

Er der nektar i alle blomster?

Der er meget stor forskel på om blomster har nektar og pollen og hvor meget af det og slet ikke alle blomster giver mad til bierne. Men disse 8 blomster er super sund og næringsrig mad for bierne og har både pollen og nektar og sørger for mad fra det tidlige forår og helt ind i sensommeren.

Hvad kaldes de yderste blade i en blomst?

De ydre, som oftest er grønne, er bægerbladene (sepalerne) og danner svælget (calyx), mens de indre, ofte påfallende farvede blade, er kronbladene (petalerne), og tilsammen danner de kronen (corolla).