Table of Contents:

 1. Hvordan komposterer jeg?
 2. Hvornår spreder man kompost?
 3. Hvad er kompost godt for?
 4. Hvordan laver man muldjord?
 5. Hvordan starter man en kompost op?
 6. Kan man plante i kompost?
 7. Hvordan laver man spagnum?

Hvordan komposterer jeg?

Sådan koldkomposterer du:
 1. Læg et lag mindre grene og kviste i bunden af kompostbeholderen/bunken.
 2. Bland haveaffald og køkkenaffald godt, og læg det ovenpå.
 3. Du kan blive ved med at lægge nyt grønt affald på, til beholderen er fuld. ...
 4. Vand bunken godt igennem.
 5. Dæk evt.

Hvornår spreder man kompost?

Brug komposten i foråret Færdigomsat kompost bør altid udbringes i foråret, når planterne er klar til at optage næringsstofferne. Ellers risikerer du, at næringsstofferne udvaskes i løbet af vinteren.

Hvad er kompost godt for?

Det er naturens egen gødning, der tilfører jorden liv og næringsstoffer. Komposten indeholder organisk materiale og er derfor velegnet til at højne jordens kvalitet. Jordens struktur og evne til at opmagasinere næring og vand forbedres ved brug af kompost. Alt sammen til gavn for væksten af planter.

Hvordan laver man muldjord?

Hvis du skal lave pottemuld, skal du blande lige dele velomsat kompost, luftig muldjord og harpet sand. Denne blanding kan bruges til dyrkning af de fleste etablerede planter i potter og andre beholdere. Si blandingen med et 10 mm sold for at undgå en alt for grov struktur.

Hvordan starter man en kompost op?

Opstarten af kompostbeholderen er forholdsvis simpel og let at gå til. Bunden af fyldes op med små stykker grene og andet materiale der giver luft til komposten af bunden. Gerne tørt materiale, hvis det er muligt. Her efter fyldes der løbende grønt køkkenaffald og tørt haveaffald, som grene og blade i beholderen.

Kan man plante i kompost?

Alligevel kan komposten være for kraftig til at plante direkte i, og man anbefaler derfor, at komposten blandes med anden jord, inden den fyldes i fx krukker eller et nyt højbed. Nogle steder blandes komposten med sand, hvilket gør den mindre kraftig. I disse tilfælde kan jorden bruges direkte, hvor man ønsker det.

Hvordan laver man spagnum?

Bland din såjord og pottemuld af tre hovedingredienser: Luftig muldjord, velomsat kom- post og sand/grus (2 mm). Sand kan du købe i et have center eller byggemarked. Muldjorden skal med, fordi den giver sammenhængskraft og hjælper til at holde på vand til planternes rødder.