Table of Contents:

 1. Hvad er bigami?
 2. Hvem udsættes for tvangsægteskaber?
 3. Hvad er et tvangsægteskab?
 4. Er bigami lovligt?
 5. Hvad er straffen for polygami?
 6. Hvor udbredt er tvangsægteskaber i Danmark?
 7. Hvordan stopper man tvangsægteskaber?
 8. Hvorfor arrangerede ægteskaber?
 9. Hvor er der flest barnebrude?
 10. Hvor er flerkoneri lovligt?
 11. Hvor må man have flere koner?
 12. Hvad er paragraf 21?

Hvad er bigami?

Bigami – eller dobbeltægteskab – er en gift persons indgåelse af ægteskab, selv om personen allerede er gift.

Hvem udsættes for tvangsægteskaber?

I Danmark er det især unge piger fra tyrkiske, pakistanske og arabiske miljøer, der risikerer at blive gift mod deres vilje. Men også unge mænd udsættes for tvang i forbindelse med ægteskab.

Hvad er et tvangsægteskab?

Et tvangsægteskab er et overgreb mod det enkelte menneskes ret til at vælge sin egen ægtefælle. Det gælder både mænd og kvinder, hvis forældre eller øvrige familiemedlemmer arrangerer et ægteskab mod vedkommendes vilje. Det er dog ikke helt ukompliceret at afgøre, hvornår en person ikke selv kan vælge.

Er bigami lovligt?

I mange samfund er bigami ulovligt, i nogle er polygami (mangegifte) tilladt; oftest har en mand flere koner (polygyni), sjældnere har en kvinde flere mænd (polyandri). I Danmark er forsætlig eller groft uagtsom indgåelse af nyt ægteskab, mens et tidligere ægteskab består, strafbart efter Straffeloven.

Hvad er straffen for polygami?

§ 208. Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med fængsel indtil 3 år eller, hvis den anden person har været uvidende om det bestående ægteskab eller registrerede partnerskab, med fængsel indtil 6 år.

Hvor udbredt er tvangsægteskaber i Danmark?

Hvor udbredt er tvangsægteskaber i Danmark? Antallet af gennemførte tvangsægteskaber er ukendt. Men undersøgelser tyder på, at mange unge lever med en frygt for, at deres forældre vil tvinge dem til at indgå ægteskab med en, de ikke ønsker at gifte sig med.

Hvordan stopper man tvangsægteskaber?

Der er flere paragraffer i forskellige love, som gør ægteskaber ved tvang ulovlige og slår fast, at et ægteskab, der er indgået med tvang, kan ophæves: · Ægteskabslovens § 24, stk. 2: Ægteskab indgået ved tvang kan omstødes ved dom. · Straffelovens § 260: Den, som ved vold eller ved trussel om vold mv.

Hvorfor arrangerede ægteskaber?

Tit har det arrangerede ægteskab karakter af et årelangt pres for at få en ung kvinde eller mand til at acceptere den ægtefælle, som familien har udset, eller det udspringer af en næsten glemt eller fortrængt aftale mellem familier, indgået for børnene allerede i de tidligste barndomsår.

Hvor er der flest barnebrude?

Mens børneægteskaber findes på alle kontinenter, er antallet størst i Sydasien og i Afrika omkring Sahara. Top tre over lande med flest barnebrude er Niger (77%), Bangladesh (74%) og Chad (69%).

Hvor er flerkoneri lovligt?

Det er lovligt at tage den ene ægtefælle efter den anden. Det er også lovligt i Danmark - som ægteviet - at have flere partnere samtidig; det er per lov anerkendt, at man kan nære ønske om seksuelt og eventuelt også kærligt samkvem med andre end ens ægtefælle. Modsat i mange andre lande er utroskab lovligt i Danmark.

Hvor må man have flere koner?

Saudi-Arabien og Forenede Arabiske Emirater er de to lande, som har den mest markante tradition for bigami og polygami. I lande som Bangladesh, Irak, Malaysia, Somalia og Jordan er det domstole, der udsteder tilladelse til bigami efter at have gransket mandens grunde til at tage sig en kone mere.

Hvad er paragraf 21?

§ 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.