Table of Contents:

  1. Hvad er limes begrebet?
  2. Hvornår er en funktion ikke differentiabel?
  3. Hvad betyder lim i matematik?
  4. Hvad finder man når man differentierer en funktion?
  5. Hvad er de tre trin i Tretrinsreglen?

Hvad er limes begrebet?

Grænseværdi, fundamentalt matematisk begreb. Man siger, at en talfølge x1,x2,...,xn,... har grænseværdien x, hvis tallet xn er vilkårligt tæt på x, blot tallets nummer n er tilstrækkelig højt. Dette skrives sædvanligvis limn→∞xn = x under brug af det latinske ord limes 'grænse'; således er limn→∞1/n = 0.

Hvornår er en funktion ikke differentiabel?

Den type af funktioner kaldes differentiable. At en funktion er differentiabel betyder også, at man kan tegne en entydig tangent i hvert eneste punkt på grafen. Det kan man ikke, hvis der er et knæk. I knækpunkter kan man tegne to tangenter, og det bliver noget rod.

Hvad betyder lim i matematik?

lim er en forkortelse af limes fra latin, som betyder grænse. I matematik betyder det grænseværdi. Altså hvilken værdi nærmer brøken sig, når Δx nærmer sig 0. Denne grænseværdi kaldes differentialkvotienten.

Hvad finder man når man differentierer en funktion?

Når man differentierer en funktion, finder man tangenthældningen i et bestemt punkt. Den hældning, man finder, kaldes differentialkvotienten i punktet.

Hvad er de tre trin i Tretrinsreglen?

Tretrinsreglen er en metode til, hvordan man differentierer funktioner. Den er en kombination af afsnittene funktionstilvækst og differenskvotient og differentialkvotient herover, så det anbefales at du læser dem først. Tretrinsreglen består - som navnet antyder - af tre trin.