Table of Contents:

  1. Hvornår må man køre bil efter brækket ankel?
  2. Hvornår må man køre bil efter rygoperation?
  3. Hvor længe er en fod hævet efter operation?
  4. Kan man køre bil med brækket håndled?
  5. Hvorfor må man ikke køre bil efter narkose?
  6. Kan man køre bil efter lokalbedøvelse?
  7. Er det ulovligt at køre med brækket arm?
  8. Hvorfor hæver man efter operation?
  9. Hvor længe er en brækket fod hævet?
  10. Er det ulovligt at køre med en hånd?

Hvornår må man køre bil efter brækket ankel?

Generelt vil de fleste kunne genoptage bilkørsel, når de kan gå sikkert uden krykker. Vi anbefaler ikke kørsel i bil før 6-7 uger.

Hvornår må man køre bil efter rygoperation?

Du skal selv sørge for hjemtransport. På grund af bedøvelsen skal du følges hjem af en voksen person i bil eller taxa. Du ikke selv føre bil eller køre med offentlige transportmidler før dagen efter operationen. Du skal have en voksen person hos dig de første 24 timer efter operationen.

Hvor længe er en fod hævet efter operation?

Den læge der har opereret dig, infor- merer dig om operationen. Inden du tager hjem, vil du blive in- formeret om, hvilken smertestillende medicin, du kan tage. Det er normalt at have ondt i foden de første uger. Der vil desuden være ten- dens til ømhed og hævelse i måneder efter indgrebet.

Kan man køre bil med brækket håndled?

Du må IKKE selv køre bil. Bruddet var ikke forskudt (dvs. der er kun lagt gips på, uden behov for at sætte bruddet på plads ), og du skal have gipsen på i 3 uger. Din praktiserende læge kan fjerne gipsen.

Hvorfor må man ikke køre bil efter narkose?

i fuld narkose, du ikke selv køre bil. For det første, er dine reflekser nedsatte og du er derfor til fare for dig selv og andre. Det er ydermere ulovligt, hvorfor din forsikring ikke dækker ved evt. skader, du selv eller andre har forårsaget ifm.

Kan man køre bil efter lokalbedøvelse?

Du må køre bil efter lokalbedøvelse Efter lokalbedøvelsen må du køre bil, medmindre lokalbedøvelsen eller en evt. anden medicin, som du måske har fået, vil have indvirkning på kørslen. Der kan være omstændigheder ved dit indgreb, som ikke har noget med bedøvelsen at gøre, der gør, at du ikke må køre bil.

Er det ulovligt at køre med brækket arm?

“Man skal til enhver tid kunne føre bilen på fuldt betryggende måde, herunder kunne betjene alle bilens instrumenter/kontakter. Det kan efter omstændighederne være svært eller ligefrem umuligt med en brækket arm. Straffen vil gå fra en bøde svarende til en måneds nettoløn, op til i gentagelsestilfælde fængselsstraf.

Hvorfor hæver man efter operation?

Efter en operation bliver huden ofte misfarvet med blå mærker. Det er normalt og skyldes blødning, som for- deler sig i området. Det er normalt, at foden eller anklen hæver efter ope- rationen.

Hvor længe er en brækket fod hævet?

Dit ben kan hæve i forbindelse med træning eller an- den aktivitet. Du kan forvente let til moderat hævelse i op til 12 måneder efter operationen. Foden kan også ændre farve. For at mindske hævelse kan du gøre følgende: Læg benet højt, gerne over hjertehøjde.

Er det ulovligt at køre med en hånd?

Ingen krav om hænder - Der er ikke et specifikt krav i færdselsloven om, at man skal have hænderne på rattet, når man kører bil.