Table of Contents:

 1. Hvor mange år får man for knivstikkeri?
 2. Hvad er straffen for vold med døden til følge?
 3. Hvad er fysisk vold?
 4. Kan man politianmelde et barn?
 5. Hvor lang tid kan man få for grov vold?
 6. Hvor kan man se med døden til følge?
 7. Hvornår er det fysisk vold?
 8. Hvad er fysisk og psykisk vold?
 9. Kan man blive straffet som 13 årig?
 10. Kan unge komme i fængsel?
 11. Hvad er forskellen på uagtsomt og uagtsomt drab?

Hvor mange år får man for knivstikkeri?

Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Hvad er straffen for vold med døden til følge?

Grov vold kan straffes med op til 6 års fængsel, mens vold med døden til følge kan straffes med op til 10 år.

Hvad er fysisk vold?

Fysisk vold er den form for vold, de fleste opfatter som 'rigtig vold', fordi den ofte efterlader synlige mærker og giver fysisk smerte. I værste fald kan fysisk vold medføre døden. Eksempler på fysisk vold: At rive i, ruske, slå med flad/knyttet hånd eller genstand.

Kan man politianmelde et barn?

Det er en grundlæggende konsekvens af straffelovens princip om kriminel lavalder, at myndigheder kun må anmelde børn under 15 år til politiet, hvis særlige forhold gør det relevant”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Hvor lang tid kan man få for grov vold?

Strafferammen for grov vold er naturligvis højere og straffes derfor med fængsel indtil 6 år. Retspraksis: Grov vold skal som udgangspunkt straffes med en 4 måneders ubetinget fængselsstraf ved førstegangstilfælde. Straffen kan dog gøres betinget i meget særlige tilfælde.

Hvor kan man se med døden til følge?

Filmstriben - Med døden til følge.

Hvornår er det fysisk vold?

Fysisk vold kan bruges til at tvinge en partner eller en anden i en nær relation til at gøre noget eller til at underkaste eller isolere sig. Der findes mange motiver og former for fysisk vold, men følgende eksempler er ikke ualmindelige, når der er vold i forholdet mellem to mennesker: Slå med flad hånd.

Hvad er fysisk og psykisk vold?

Man kan ikke mærke psykisk vold fysisk på kroppen, men det kan føles som at blive slået på psyken. Psykisk vold er, når man på mange forskellige måder får at vide, at man ikke er noget værd, er forkert eller ikke fortjener respekt og kærlighed. For eksempel ved at blive talt til nedladende eller ydmygende.

Kan man blive straffet som 13 årig?

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Det betyder, at børn og unge under 15 år, der begår kriminalitet, ikke kan blive straffet, uanset hvor grov lovovertrædelsen er. Det gælder både i forhold til bøder, betingede domme og tiltalefrafald.

Kan unge komme i fængsel?

Unge over 15 år kan blive idømt frihedsstraf. Det betyder, at man skal i fængsel. I Danmark må unge under 18 år ikke sidde i fængsel sammen med voksne, men hvis der ikke er plads på de særlige institutioner for unge kriminelle, kan unge komme i et almindeligt fængsel, hvor der er voksne.

Hvad er forskellen på uagtsomt og uagtsomt drab?

I modsætning til den almindelige bestemmelse om forsætligt drab, så straffes der ved uagtsomt drab, straffelovens § 241, for den situation, hvor gerningsmanden har dræbt en person ved ikke at udvise fornøden agtpågivenhed, men dog ikke har haft forsæt hertil.