Table of Contents:

 1. Hvad er COP møderne ud på?
 2. Hvad er COP21?
 3. Hvem er med i Parisaftalen?
 4. Hvem underskrev Parisaftalen?
 5. Hvor mange lande var med til COP26?
 6. Hvor mange deltager i COP26?
 7. Hvor ofte er der COP?
 8. Hvor tit er der klimatopmøde?
 9. Hvem er med i Kyoto aftalen?
 10. Hvad sker der hvis man ikke overholder Parisaftalen?
 11. Hvad handler den såkaldte Paris aftale om?
 12. Hvordan har landene forholdt sig til Parisaftalen siden dens vedtagelse?
 13. Hvem var med til COP26?
 14. Hvad kom der ud af COP26?
 15. Hvor tit er der klimatopmøder?

Hvad er COP møderne ud på?

Landene under FN's klimakonvention mødes hvert år til ”Conference of the Parties”, der også er kendt som COP'en. Det er det øverste organ i de globale klimaforhandlinger. Her bliver alle større beslutninger truffet, ofte med mediebevågenhed fra hele verden.

Hvad er COP21?

Det officielle navn for klimakonferencen i Paris er den 21. partskonference under FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) eller på engelsk ”the 21st Conference of the Parties” – deraf COP21.

Hvem er med i Parisaftalen?

195 lande underskrev aftalen, som pr november 2017 er ratificeret af 171 lande. Aftalen forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning under 2° C i forhold til det førindustrielle niveau, og stræber mod en temperaturstigning på kun 1,5° C.

Hvem underskrev Parisaftalen?

2016/1 BSF 2. Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), vedtaget i Paris den 12. december 2015 på den 21. partskonference (COP21) under UNFCCC og underskrevet af Danmark i New York den 22.

Hvor mange lande var med til COP26?

Den 31. oktober starter COP26 i Glasgow i Skotland. Det er FN's 26. klimatopmøde mellem verdens ledere, hvor 197 lande skal gennemgå de juridisk bindende fremskridt og forpligtelser, som man blev enige om ved Paris-aftalen i 2015 og det konkrete mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celcius.

Hvor mange deltager i COP26?

Vigtigste resultater af topmødet mellem verdens ledere klimakonference (COP26). Fra 31. oktober til 12. november samlede COP26 de 197 parter i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), deriblandt EU og alle EU's medlemsstater.

Hvor ofte er der COP?

Conferences of the Parties er møder, hvor lande og andre parter, som har tilsluttet sig (UNFCCC), evaluerer resultaterne af den aktuelle indsats og forhandler sig frem til nye bindende tilføjelser til aftalen (protokoller). Møderne afholdes hvert år medmindre parterne aftaler andet.

Hvor tit er der klimatopmøde?

For at følge op på, hvordan det gik med at leve op til konventionen, begyndte FN-landene i 1995 at mødes hvert år på klimatopmøder.

Hvem er med i Kyoto aftalen?

Kyoto-protokollen kræver, at de industrialiserede lande skal reducere deres samlede udledning af drivhusgasser med mindst 5 % i perioden i forhold til 1990. Mange udviklingslande har også underskrevet aftalen, men det er kun de rige lande, der er juridisk bundet til at reducere i udslippet.

Hvad sker der hvis man ikke overholder Parisaftalen?

Alle lande skal bruge det samme globale system til at indberette deres CO2-udledning og ikke forskellige systemer (som hidtil har været normen). Alle lande skal indberette, hvordan det går med at overholde deres klimamål, men der er ikke straf til lande, der ikke overholder dem.

Hvad handler den såkaldte Paris aftale om?

Paris-aftalen er en juridisk bindende og global aftale om reduktion i udledningen af drivhusgasser, som trådte i kraft i 2020, og den er dermed Kyoto-protokollens afløser og FN-landenes officielle klimamål. Paris-aftalen blev forhandlet på plads på COP21 i Paris i december 2015.

Hvordan har landene forholdt sig til Parisaftalen siden dens vedtagelse?

Klimafinansiering til ulandene Her åbner Parisaftalen samtidig for, at flere lande kan bidrage til finansieringen. Danmark og EU kan spille en central rolle ved at hjælpe ulandene med at omsætte deres klimamål til konkrete projekter gennem klimafinansiering og kapacitetsopbygning.

Hvem var med til COP26?

COP26 er den 26. konference mellem parterne i konventionen, og den blev afholdt af Det Forenede Kongerige i samarbejde med Italien.

Hvad kom der ud af COP26?

For kort forinden COP26 stod det klart, at en aftale om klimabistand til reduktion og tilpasning på 100 milliarder dollar om året fra 20 var brudt. ... COP26 er slut.

Hvor tit er der klimatopmøder?

Hvad er et klimatopmøde? Hvert år mødes ledere, ministre og embedsmænd fra verdens lande på et FN-topmøde for at finde ud af, hvordan de løser klimaproblemet.