Table of Contents:

  1. Hvorfor er respiration vigtigt?
  2. Hvor sker respiration i kroppen?
  3. Hvornår på døgnet foregår Respirationsprocessen?
  4. Hvorfor sker respiration i mørke?
  5. Hvad er for en proces i de grønne blade som går i stå hvis der mangler vand?
  6. Hvordan får en plante energi?
  7. Hvornår sker respiration?
  8. Hvad forbrændes ved respiration?
  9. Hvilken proces foregår i mitokondrierne?
  10. Hvornår sker fotosyntese?

Hvorfor er respiration vigtigt?

Du er ligesom planter og alle andre levende væsener nødt til at udføre respiration for at leve. Det er sådan, organismer skaffer sig den energi, der skal til for, at de kan overleve og reproducere sig. Energien fra respiration bliver brugt til at drive nogle energikrævende processer, som kaldes livsprocesser.

Hvor sker respiration i kroppen?

Produktionen af ATP sker gennem en proces, der kaldes respiration. Respirationsprocessen foregår i cellens mitokondrier.

Hvornår på døgnet foregår Respirationsprocessen?

Respiration er ikke afhængig af sollys og foregår derfor hele døgnet. Hos planter nedbrydes det sukker, som er dannet ved fotosyntese, ved brug af ilt, og der bliver frigivet energi til planten samt kuldioxid der frigives til omgivelserne.

Hvorfor sker respiration i mørke?

Hvor at fotosyntesen foregår om dagen ved hjælp af sollyset, sker respirationen derimod mest om natten i mitokondrierne. Respirationen går ud på at glukose (C6H12O6) og ilt (O2) omdannes til kuldioxid (CO2), vand (H2O) og ATP (energi).

Hvad er for en proces i de grønne blade som går i stå hvis der mangler vand?

I blade sker luftudvekslingen især gennem spalteåbningerne, også selvom disse er lukkede. Inde i planten når ilten frem til de forskellige celler ved diffusion. Luftfyldte rum mellem cellerne, intercellularrum, er vigtige for respirationen, da ilt diffunderer 10.000 gange hurtigere i luft end i vand.

Hvordan får en plante energi?

Grønne planter får gennem fotosyntesen energi fra sollyset og optager kuldioxid fra luften, samtidig med at de afgiver ilt.

Hvornår sker respiration?

Respiration foregår både hos planter og dyr, i cellernes mitokondrier. Respiration er ikke afhængig af sollys og foregår derfor hele døgnet. Hos planter nedbrydes det sukker, som er dannet ved fotosyntese, ved brug af ilt, og der bliver frigivet energi til planten samt kuldioxid der frigives til omgivelserne.

Hvad forbrændes ved respiration?

Respiration er den proces, hvor kroppen bruger oxygen (O2) til at forbrænde sukker. Man beskriver ofte respirationen med følgende kemiske reaktionen, hvor sukker (C6H12O6) reagerer med oxygen og bliver til vand (H2O) og carbondioxid (CO2). Energien, som man får ud af respirationen er i form af ATP-molekyler.

Hvilken proces foregår i mitokondrierne?

Funktion. Mitokondriernes hovedfunktion er at producere adenosintrifosfat (ATP), der forsyner cellen med energi. ATP afgiver energi ved omdannelse til adenosindifosfat og uorganisk fosfat (Pi), og denne reaktion kan derfor drive energikrævende (endergone) reaktioner i cellen.

Hvornår sker fotosyntese?

Fotosyntese kræver altså lys. I mørke ånder træer og planter ligesom alle os andre. De dele af træet, der ikke er grønne, ånder også hele tiden. Når mennesker, dyr og planter ånder, forbrænder vi sukker og ilt for at få energi - og udskiller kuldioxid og vand.