Table of Contents:

  1. Er hekse onde?
  2. Hvad hed heksen på efter de gamle nordiske sagn?
  3. Hvad er Tåreprøven?
  4. Hvad er hekse bange for?
  5. Hvem dømte hekse?
  6. Hvad er heks symbol på?
  7. Hvornår blev den sidste heks døm t til døden i Danmark?

Er hekse onde?

Heksen kan have kendskab til planternes og krystallers påståede egenskaber, naturånder, dæmoner, spådomskunst og andet fra den okkulte verden. I eventyr er heksen en personifikation af det onde. I dag findes der hekse indenfor bevægelser som Wicca.

Hvad hed heksen på efter de gamle nordiske sagn?

Denne tvetydighed afspejles i oprindelseshistorien for ordet heks: Hargadisse: Germansk betegnelse for kloge mænd og koner, der levede i pagt med naturen. Hægtesse: Oldengelsk ord, der stammer fra det tyske ord hag (at gærde) og det norske ord tysja (underjordisk væsen). Hag: Oldengelsk for en hæslig gammel kælling.

Hvad er Tåreprøven?

Tåreprøven: Opfattelsen var, at hekse ikke var i stand til at græde. Hvis den anklagede derfor ikke fældede en eneste tåre under tortur, var vedkommende en heks. Vægtprøven: Her blev kvinden vejet, og vejede hun mindre end gennemsnittet, antog man, at hun var en heks.

Hvad er hekse bange for?

- En let måde at vise for omverdenen, at man var på det godes side, var at straffe Djævelens tjenere. Og hekse blev anset for at stå i ledtog mod Djævelen, fordi man mente, at hekse måtte indgå en pagt med Djævelen for at få magiske kræfter, lyder det fra Louise Hauberg Lindgaard. Så i 1617 indførte Christian 4.

Hvem dømte hekse?

Senere havde Viborg landsting kun to-tre processer om året, og de jyske landsdommere blev mere og mere skeptiske. Når dom var afsagt, skulle sagen bagefter indbringes for Kongens Retterting. Den sidste officielt dømte heks var Anne Palles, der blev brændt den 4. april 1693.

Hvad er heks symbol på?

Heksen symboliserer ondskab, og til sankthans brænder vi en dukke af som heks på bålet for at udrydde dette - vi sender hende og ondskaben med til Bloksbjerg, omend kun symbolsk. Hekse har været jaget i mange århundreder - værst under inkvisitionen, hvor mange tusinde kvinder måtte lade livet på bålet i hele Europa.

Hvornår blev den sidste heks døm t til døden i Danmark?

74-årige bondekone Anne, er den sidste person, som de danske myndigheder henrettede for trolddom. Hun blev først halshugget, og siden brændt den 4. april 1693.