Table of Contents:

  1. Hvad kan jeg gøre for at blive CO2 neutral?
  2. Er kul CO2 neutralt?
  3. Hvornår skal Danmark være CO2 neutral?
  4. Er halm CO2 neutralt?
  5. Hvor meget CO2 udleder afbrænding af kul?

Hvad kan jeg gøre for at blive CO2 neutral?

  1. Skab et overblik over virksomhedens udledninger gennem et frivilligt klimaregnskab.
  2. Udarbejd en langsigtet klimastrategi og implementer reduktionsinitiativer på alle tangenter.
  3. Kompenser for de udledninger, der ikke kan reduceres, gennem effektive CO2-kompensationsprojekter.
23. nov. 2020

Er kul CO2 neutralt?

Når et materiale er CO2-neutralt, betyder det, at materialet ikke danner mere CO2, når det afbrændes, end hvis det var blevet nedbrudt naturligt. Mængden af CO2 i atmosfæren stiger efter afbrænding af eksempelvis kul.

Hvornår skal Danmark være CO2 neutral?

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Med klimaloven bliver reduktionsmålene således juridisk bindende.

Er halm CO2 neutralt?

Træ, halm, korn og andre energiafgrøder er stort set CO2-neutrale, men vi bør kalde dem 90-95 pct. CO2-neutrale, fordi hele processen, høstning, forarbejdning og transport, udsender CO2.

Hvor meget CO2 udleder afbrænding af kul?

Naturgas udleder ca. 57 kg CO2 pr. GJ, mens kul udleder ca. 95 kg CO2 pr.