Table of Contents:

  1. Hvordan opstod oliekrisen?
  2. Hvilke grunde kan der være til at oliekrisen ramte Danmark særligt hårdt?
  3. Hvorfor kan en stigning i oliepriserne udløse økonomiske kriser?
  4. Hvad betyder oliekrise?
  5. Hvem vandt Yom Kippur krigen?
  6. Hvilke konsekvenser havde oliekrisen for Danmark?
  7. Hvilke konsekvenser fik oliekrisen for Danmark?
  8. Hvornår måtte man ikke køre bil om søndagen?

Hvordan opstod oliekrisen?

Energikrisen opstod i kølvandet på 1960ernes økonomiske opsving. I oktober 1973 satte de arabiske olieproducerende stater priserne på olie markant i vejret og besluttede at stoppe for olieeksport til bestemte lande.

Hvilke grunde kan der være til at oliekrisen ramte Danmark særligt hårdt?

Danmark blev hårdt ramt af oliekrisen. Den vigtigste grund hertil var, at mere end 90% af energiforbruget var baseret på olie, og omkring 90 % af olien blev importeret fra det urohærgede Mellemøsten.

Hvorfor kan en stigning i oliepriserne udløse økonomiske kriser?

En markant ændring i olieprisen, en såkaldt oliekrise, vil påvirke hele det globale finansielle En olieprisstigning vil umiddelbart forværre OECD landenes betalingsbalance nettoimportør af olie), nedsætte efterspørgslen efter indenlandsk producerede og øge inflationen.

Hvad betyder oliekrise?

En oliekrise er en international samfundsøkonomisk udvikling, hvor olieproduktionen reduceres og/eller olieprisen forhøjes med økonomisk lavkonjunktur til følge. I nyere tid har der været internationale oliekriser i 1973-74, 1978--91.

Hvem vandt Yom Kippur krigen?

Under Seksdageskrigen i 1967 erobrede israelerne Egyptens Sinai-halvø helt ud til Suez-kanalen, der blev våbenhvilelinjen, samt ca. halvdelen af Syriens Golanhøjder. I årene efter Seksdageskrigen opførte Israel en række befæstninger i både Sinai og Golanhøjderne.

Hvilke konsekvenser havde oliekrisen for Danmark?

Efter forbrugsfesten i 1960'erne kom oliekrisen i 1973-74 og ændrede med et slag danskernes hverdag. Bilfri søndage og forbud mod belysning i butikkerne efter lukketid var nogle af de tiltag, der blev lovgivet om. Og danskerne kvitterede ved at skære ned i energiforbruget.

Hvilke konsekvenser fik oliekrisen for Danmark?

Efter forbrugsfesten i 1960'erne kom oliekrisen i 1973-74 og ændrede med et slag danskernes hverdag. Bilfri søndage og forbud mod belysning i butikkerne efter lukketid var nogle af de tiltag, der blev lovgivet om. Og danskerne kvitterede ved at skære ned i energiforbruget.

Hvornår måtte man ikke køre bil om søndagen?

Der var dog en undtagelse i den bilfrie periode, nemlig lillejuleaften der i 1973 faldt på en søndag. Februar 1974 blev det igen tilladt at køre bil om søndagen.