Table of Contents:

  1. Hvordan frasiger jeg mig arv?
  2. Hvordan laver man arveafkald?
  3. Hvor meget er børns tvangsarv?
  4. Kan børn under 18 arve?
  5. Hvad er det mindste man kan arve?

Hvordan frasiger jeg mig arv?

Det følger af arvelovens § 42, stk. 1, at en arving enten mod eller uden vederlag kan give afkald på både forventet og falden arv. Det er vigtigt, at det kan bevises, at du har afgivet arveafkaldet, og at arvelader har modtaget det, hvis han/hun er i live, eller skifteretten har modtaget det, hvis arvelader er død.

Hvordan laver man arveafkald?

Et arveafkald kan gives både før og efter, at personen, man skal arve – som man kalder arveladeren – er død. Afkald afgivet før dødsfaldet kaldes afkald på forventet arv. Afgives afkaldet efter dødsfaldet, kaldes det afkald på falden arv. Et afkald på forventet arv skal afgives overfor arveladeren.

Hvor meget er børns tvangsarv?

Når du er gift og/eller har børn, så har du tvangsarvinger. Disse skal altid have 25 % af din arv til deling. Når tvangsarven på 25 % er trukket fra, så er den resterende del af arven friarv. I denne situation er 75 % af din arv friarv.

Kan børn under 18 arve?

Børn under 18 år kan ikke give tilladelse hertil. Det bedste vil derfor være, at I opretter et testamente,hvori I arver efter hinanden.

Hvad er det mindste man kan arve?

Tvangsarv er den andel af din arv, der uanset hvad du har skrevet i dit testamente, tilkommer din ægtefælle eller dine børn – disse kaldes også for livsarvinger. Tvangsarven udgør 25 % af den arv som dine livsarvinger ellers ville have modtaget, hvis arven var blevet fordelt efter reglerne i arveloven.