Table of Contents:

 1. Hvad koster det at skifte vandmåler?
 2. Kan ikke finde vandmåler?
 3. Hvornår skal man læse vand af?
 4. Hvordan virker en fjernaflæst vandmåler?
 5. Hvordan læser jeg min vandmåler?
 6. Hvad er en vandinstallation?
 7. Kan en vandmåler vende forkert?
 8. Hvor kan jeg se dit vandforbrug?
 9. Hvad betyder tallene på min vandmåler?
 10. Hvor står målernummer på vandmåler?
 11. Hvad er en bimåler til vand?
 12. Hvad betyder tallene på vandmåleren?

Hvad koster det at skifte vandmåler?

2.000 kr., som du skal betale. Du kan se alle detaljer om gebyrer i vores tekniske prisliste.

Kan ikke finde vandmåler?

Vandmåleren er placeret på din vandinstallation, der typisk findes i bryggers, kælder eller teknikrum. Vær opmærksom på ikke at forveksle vandmåleren med varme- eller elmåleren. Eksempel på vandmåler. Det er tallene i den røde boks, der skal aflæses og afleveres til ASFyn.

Hvornår skal man læse vand af?

Ved årsskiftet skal du aflæse din vandmåler. Du modtager dit aflæsningskort med posten i midten af december. Vær opmærksom på at du aflæser den korrekte måler og kontroller, at målernummeret er det samme, som på aflæsningskortet, så du undgår at få en forkert regning.

Hvordan virker en fjernaflæst vandmåler?

I måleren sidder en antenne, som sender de aktuelle aflæsninger videre til en anden antenne, der er placeret i en mast/antenne i nabolaget. Herfra tager vi dataene hjem til vores afregningssystem. De nye fjernaflæste målere sender løbende data til os, så vi altid har dit aktuelle forbrug.

Hvordan læser jeg min vandmåler?

For at aflæse tallene, skal du først løfte låget og aflæse alle tal i tælleværket på måleren. Du skal kun aflæse de fem sorte tal - inklusiv det sidste tal, som drejer rundt. Begge fortæller, hvor meget du forbruger i forhold til drikke- og spildevand. Nogle vandmålere har også decimaler, der er farvet røde.

Hvad er en vandinstallation?

Vandinstallationen bringer vandet fra "kilde" til tapsted. Ved etablering af vandinstallationer er det yderst vigtigt, at der tages en række forhåndsregler, for at sikre at installationen efterfølgende fungerer optimalt både med hensyn til sikkerhed, men også rent funktionelt.

Kan en vandmåler vende forkert?

Tvist. Hvis du mener, din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede om at få teste måleren. Måleren bliver udskiftet og sendt til et målerlaboratorie, hvor målerens nøjagtighed kontrolleres.

Hvor kan jeg se dit vandforbrug?

Gå ind på Tastselv Service og få et overblik over dit forbrug af gas, vand eller varme. Har du brug for at få et overblik over dit forbrug af fx bygas, kan du logge på vores Tastselv Service. Her vil du kunne se det afregnede forbrug for de seneste fem år (hvis du har været kunde i den periode).

Hvad betyder tallene på min vandmåler?

Du skal kun aflæse de fem sorte tal - inklusiv det sidste tal, som drejer rundt. Begge fortæller, hvor meget du forbruger i forhold til drikke- og spildevand. Nogle vandmålere har også decimaler, der er farvet røde. Disse skal du ikke skrive på aflæsningskortet.

Hvor står målernummer på vandmåler?

Du finder dit 8 cifrede målernummer ved siden af stegkoden på måleren.

Hvad er en bimåler til vand?

En bimåler er en separat måler, til at måle en del af vandforbruget med. Vi anbefaler erhvervskunder, der ikke leder hele deres vandforbrug til kloakken, at få en bimåler, så de kun bliver afregnet for det vand, der ender som spildevand.

Hvad betyder tallene på vandmåleren?

Du skal kun aflæse de fem sorte tal - inklusiv det sidste tal, som drejer rundt. Begge fortæller, hvor meget du forbruger i forhold til drikke- og spildevand. Nogle vandmålere har også decimaler, der er farvet røde. Disse skal du ikke skrive på aflæsningskortet.