Table of Contents:

 1. Hvornår skal man søge om A1?
 2. Hvor er man social sikret?
 3. Hvem kan få sociale ydelser?
 4. Hvornår er man udstationeret?
 5. Hvordan får man A1?
 6. Hvad er indkomstafhængige ydelser?
 7. Hvilke sociale ydelser kan man få i Danmark?

Hvornår skal man søge om A1?

Når din virksomhed sender en medarbejder på forretningsrejse til EU/EØS-lande, har virksomheden pligt til at indhente dokumentation (A1 attest) hos myndighederne for, at medarbejderen fortsat er omfattet af dansk social sikring under rejsen.

Hvor er man social sikret?

Som hovedregel er du socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Når du bor og arbejder i Danmark, er du automatisk socialt sikret i Danmark. Men hvis du vælger at bosætte dig eller arbejde i Sverige, kan det påvirke din sociale sikring.

Hvem kan få sociale ydelser?

På et tidspunkt i dit liv kan du brug for den støtte, som den sociale sikring yder. Hvis du bor i det land, hvor du er født og opfylder de relevante krav, så har du ret til sociale ydelser. Men du kan også have ret til sociale ydelser, hvis du er fra ét EU-land og bor i et andet.

Hvornår er man udstationeret?

Udstationering er en situation, hvor en dansk virksomhed sender en medarbejder midlertidigt til udlandet for at arbejde. Der er tale om en udstationering, uanset hvor kort tid medarbejderen arbejder i udlandet.

Hvordan får man A1?

A1 er en attest, der dokumenterer overfor myndigheder indenfor EU eller EØS, at du er omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet. Den kan International Social Sikring i Udbetaling Danmark udstede sammen med en afgørelse om dansk social sikring.

Hvad er indkomstafhængige ydelser?

Indkomstafhængige ydelser, sociale ydelser, hvis udmåling er afhængig af formue og den løbende indkomst. Der anvendes følgende udmålingsprincipper: Fradragsprincippet, som indebærer, at en bestemt procent af indkomsten fradrages i ydelsen; fx fradrages en del af erhvervsindkomster i folkepensionens grundbeløb.

Hvilke sociale ydelser kan man få i Danmark?

Der findes mange forskellige former for sociale ydelser i Danmark....Blandt de vigtigste kan nævnes:
 • Folkepension.
 • Førtidspension.
 • Arbejdsløshedsdagpenge.
 • Sygedagpenge.
 • Kontanthjælp.
 • Revalidering.
 • Børnebidrag.
 • Børne- og ungeydelse (børnechecken)