Table of Contents:

 1. Hvem i kongehuset har stemmeret?
 2. Hvordan bliver man konge?
 3. Hvorfor siger man de til de kongelige?
 4. Hvordan kommer man i kontakt med kongehuset?
 5. Hvad hedder det hvis dronningen går af?
 6. Hvordan omtaler Dronningen sig selv?
 7. Hvordan tiltaler man Kronprinsparret?

Hvem i kongehuset har stemmeret?

Har kongehusets medlemmer stemmeret? Valgret har alle myndige personer, der på valgdagen har dansk indfødsret og fast bopæl i riget, og som ikke er under værgemål. Det gælder også majestæten og hendes familie. Kongehusets medlemmer udnytter dog ikke deres stemmeret.

Hvordan bliver man konge?

Kroning
 1. Kroning er den begivenhed, at en majestæt stadfæster sit embede som regent ved at få en krone på sit hoved.
 2. Kroningen var en tradition ved valgkongedømmet, hvor en kreds af stormænd, riddere, adel etc. ...
 3. Når han blev kronet, underskrev han en håndfæstning, der fastlagde hans råderum over for adelen.

Hvorfor siger man de til de kongelige?

En mandlig regent, med titel af konge til Danmark, hans hustru, med titlen dronning af Danmark, eller en kvindelig regent, med titlen Danmarks dronning, har prædikat af Majestæt. En regerende dronnings mand har derimod titel af prins(gemal) af Danmark og prædikat af Kongelig Højhed.

Hvordan kommer man i kontakt med kongehuset?

Post, e-mail og besøgsadresser
 1. Hendes Majestæt Dronningens Hofstat. Hofmarskallatet. ...
 2. Kabinetssekretariatet. ​Postboks 2143. ...
 3. Ordenskapitlet. ...
 4. Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat. ...
 5. Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries Hofstat. ...
 6. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes Hofstat.

Hvad hedder det hvis dronningen går af?

Efterlever dronningen kongen, tituleres hun enkedronning og beholder i Danmark sin rang af majestæt. I andre kongehuse (som i det nederlandske kongehuset), mister dronningen sin titel "dronning" når hun abdicerer og bærer titlen "prinsesse", men hun får titlen som dronning tilbage igen, når hun er afgået ved døden.

Hvordan omtaler Dronningen sig selv?

Dronningen anvender mange personlige pronominer. Når talen er om nutiden (afsnit 1-2, 4, 6, ind- drager hun sig selv i modtagergruppen ved at sige "vi"; det gælder også i advarslen og opfordringerne og nytårsønsket "Lad os" (afsnit 6, 14, 15; sml. de nævnte imperativer under afstnittet "Syntaks").

Hvordan tiltaler man Kronprinsparret?

Omtale:
 • Hans Kongelige Højhed Kronprinsen (uden navnet)
 • H.K.H. Kronprins Frederik (med forkortelse og navn)