Table of Contents:

  1. Hvad betyder det at være dejlig?
  2. Hvad betyder at gøre?
  3. Hvad er skønt?
  4. Hvad betyder en skråstreg?
  5. Hvornår bruger man det og de?
  6. Hvor mange ordklasser er der?
  7. Hvad betyder at gøre regning uden vært?

Hvad betyder det at være dejlig?

a meget smuk eller indtagende især om kvinde bedårende have det godt (dårligt, dejligt, ..) være i en fx fysisk, psykisk eller økonomisk tilstand hvor det går godt (dårligt, dejligt, ..)

Hvad betyder at gøre?

handle aktivt eller målrettet, fx i en trængt situation eller for at ændre noget utilfredsstillende ofte i modsætning til blot at snakke, overveje el. lign. Så gør dog noget, Tage!

Hvad er skønt?

skøn; egl.: paa behørig maade, rigtig(nok), fuldstændigt, ganske (vist), jf.

Hvad betyder en skråstreg?

Skråstreg ( / ) bruges i grammatisk tegnsætning til at angive alternative ord. Det bruges desuden i stor stil i matematisk notation. Skråstregen benævnes ofte retvendt skråstreg for at tydeliggøre, at der ikke er tale om en omvendt skråstreg. På engelsk kaldes skråstregen for slash eller forward slash.

Hvornår bruger man det og de?

Man kan bruge "man" i stedet for jeg som en distancerende faktor - f. eks.: "Man tror, alle kigger på én" = "Jeg tror, alle kigger på mig". Man kan også bruge "man" i stedet for "du" - f. eks.: "Nå, hvordan har man det så i dag?" Igen som en distancerende faktor, hvis man skal tale om noget ubehageligt.

Hvor mange ordklasser er der?

På dansk har vi 11 ordklasser. Alle ordene i en ordklasse har fællestræk, som adskiller dem fra ord i andre klasser. Den mest kendte ordklasse er substantiverne (navneordene).

Hvad betyder at gøre regning uden vært?

Gøre Regning Uden Vært betyder omtrent det samme som fejlbedømme; glemme at tage højde for et vigtigt forhold når man træffer dispositioner; forregne sig.