Table of Contents:

  1. Hvad er en lukket jernkerne?
  2. Hvorfor kommer vores elektricitet fra vekselstrøm og ikke jævnstrøm?
  3. Hvad sker der inde i en transformator?
  4. Hvornår gik Danmark fra jævnstrøm til vekselstrøm?
  5. Hvad er vindinger i en spole?
  6. Hvad er personlig vinding?
  7. Hvor mange vindinger skal der være i sekundærspolen?

Hvad er en lukket jernkerne?

Den lukkede jernkerne er på to modstående sider omviklet med elektrisk ledende spoler, en primærspole med n1 viklinger, hvorigennem der sendes en vekselstrøm I1 med den oprindelige spænding V1, og en sekundærspole med n2 viklinger, hvorfra der udtages en vekselstrøm I2 med spændingen V2 = n2V1/n1.

Hvorfor kommer vores elektricitet fra vekselstrøm og ikke jævnstrøm?

Det skyldes, at elektroner bevæger sig forskelligt. Den elektricitet, der er i et batteri, kaldes for jævnstrøm. Her bevæger elektronerne sig i samme retning - altså samme vej hele tiden. Den strøm, der er i stikkontakten, kaldes for vekselstrøm, og her veksler elektroner mellem at løbe den ene og den anden vej.

Hvad sker der inde i en transformator?

Sådan virker transformatoren! Strømmen i den primære spole danner et vekslende magnetfelt i jernkernen, og dette vekslende magnetfelt inducerer strøm i den sekundære spole. Transformatorer bruges til både at sætte spændingen op (højspænding) og til at sætte spændingen ned (lavspænding).

Hvornår gik Danmark fra jævnstrøm til vekselstrøm?

I Danmark valgte man indtil slutningen af 2. verdenskrig primært det decentrale jævnstrømsnet med mange små elværker. Efter 1945 har vekselstrømmen været dominerende.

Hvad er vindinger i en spole?

Selvinduktionen i en spole bestemmes af fire egenskaber ved spolen: Spolens vindingers diameter; jo større diameter, desto større selvinduktion. Antallet af vindinger; selvinduktion stiger stort set med vindingsantallet i anden (n²). Spolens bredde – jo smallere plads vindingerne er lagt i – desto højere selvinduktion.

Hvad er personlig vinding?

“misbrug af betroet magt for egen vindings skyld“ Egen skal forstås bredt, så det også kan omfatte en gruppe af fysiske eller juridiske personer, ligesom ordet vinding kan omfatte penge, værdier, magt eller andre fordele.

Hvor mange vindinger skal der være i sekundærspolen?

Primærspole: 200 vindinger. Sekundærspole: 400 vindinger.