Table of Contents:

 1. Hvilke køretøjer skal have kontrolapparat?
 2. Hvad betyder det at kontrolapparater står på out?
 3. Hvorfor skal man vaske nyt tøj?
 4. Hvornår må man køre på out?
 5. Hvor tit skal førerkort udlæses?
 6. Hvor ofte skal man aflæse førerkort?
 7. Hvordan bruger man Færgereglen?
 8. Hvorfor lugter nyt tøj?
 9. Kan man vaske kemikalier ud af tøj?
 10. Hvornår skal man bruge Takografkort?
 11. Hvor længe skal chaufføren opbevare data fra førerkortet og de udfyldte Diagramark?
 12. Hvor ofte skal tachografen kontrolleres?
 13. Hvor kan man tømme førerkort?
 14. Hvad er reduceret daglig hviletid?
 15. Hvornår skal der være tachograf?

Hvilke køretøjer skal have kontrolapparat?

 • Hvornår er der krav om brug af kontrolapparat(fartskriver) i servicebiler?
 • Generelt gælder kravet om kontrolapparat når der udføres godstransport med et køretøj, hvis største.
 • totalvægt inklusive eventuel påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3.500 kg.
15. mar. 2006

Hvad betyder det at kontrolapparater står på out?

Kørslen kan registreres i kontrolapparatet som kørsel ”Out”, som i kontrolapparatets dis- play er angivet med symbolet ”Out”.

Hvorfor skal man vaske nyt tøj?

Hvorfor skal nyt tøj vaskes inden brug? Nyt tøj kan indeholde et overskud af kemikalier fra både produktion og efterbehandling. Tøjet kan for eksempel være behandlet med midler, der forhindrer, at det krymper og krøller, eller at der går mug i det under transporten.

Hvornår må man køre på out?

Når køretøjet er konstrueret til at kunne rumme mere end 9 personer inklusiv føreren. (PERSONBEFORDRING). Når man kører mere end 100 km væk fra virksomhedens adresse.

Hvor tit skal førerkort udlæses?

Førerkortet skal udlæses en gang hver 21. dag. I de fleste EU-lande skal fartskriveren udlæses hver 90.

Hvor ofte skal man aflæse førerkort?

Hvor ofte skal man aflæse en førerkort I Danmark skal førerkortdata skal aflæses hver 21. dag. I de fleste EU-lande skal førerkortet aflæses hver 28. dag.

Hvordan bruger man Færgereglen?

Først og fremmest skal det forstås at færgereglens kort sagt betyder: En daglig regulær hviletid må højst blive afbrudt 2 gange i forbindelse med ombord- og frakørsel til/fra færge eller tog. Disse afbrydelser må så sammenlagt maks. vare en time.

Hvorfor lugter nyt tøj?

Lugter det nye tøj, kan det skyldes reststoffer »Lugten stammer fra en del af de kemikalier, der er brugt til behandling af tøjet i produktionen. Du bør altid vaske nyt tøj, og lugten kan være en indikator på, hvor mange reststoffer der stadig findes i tøjet.

Kan man vaske kemikalier ud af tøj?

Vask restkemikalier ud inden brug Vask nyt tøj inden brug. Det er vigtigt. Du får skyllet mange overskudskemikalier ud med 1 til 2 vaske. Så nedsætter du den påvirkning, som kemikalierne udsætter din hud for.

Hvornår skal man bruge Takografkort?

Alle køretøjer, som tages i brug for første gang i perioden fra den 1. maj 2006 til den 14. juni 2019, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret en digital takograf.

Hvor længe skal chaufføren opbevare data fra førerkortet og de udfyldte Diagramark?

Disse oplysninger, samt diagramark og data i øvrigt, som transportvirksomheden skal opbevare i et år i medfør af artikel 10, stk. 5, i køre- og hviletidsforordningen og artikel 14, stk. 2, i kontrolapparatforordningen, skal destrueres et år efter registreringen.

Hvor ofte skal tachografen kontrolleres?

I de fleste EU-lande skal fartskriveren udlæses hver 90. dag, og førerkortet hver 28. dag.

Hvor kan man tømme førerkort?

DEKRA har netop udvidet samarbejdet med TachoGrafService A/S i Odense til også at omfatte DEKRA AMU Center Midtjylland i Viborg. De seneste par år har der således stået førerkortlæsere hos henholdsvis DEKRA AMU Center Fyn og DEKRA AMU Center Sydjylland.

Hvad er reduceret daglig hviletid?

1 . 3 Er hvilet på mindre end 11 timer, men mere end 9 timer, kaldes det et reduceret dagligt hvil . Føreren må afholde maksimalt 3 reducerede daglige hvil mellem hvert ugehvil . Det betyder, at hvilet skal påbegyndes senest 15 timer efter, at arbejdsda- gen er startet .

Hvornår skal der være tachograf?

Man er underlagt køre- og hviletidsbestemmelserne og bør have en tachograf/fartskriver installeret, når: Den tilladte totalvægt på køretøjet (inkl. trailer) overstiger 3500 kg. Køretøjet er konstrueret til at kunne rumme mere end 9 personer inklusiv føreren.