Table of Contents:

  1. Hvornår kan man ikke hulmursisolere?
  2. Hvad er bedst til hulmursisolering?
  3. Hvornår skal man ikke bruge dampspærre?
  4. Hvor længe holder ROCKWOOL?
  5. Kan man genbruge ROCKWOOL?

Hvornår kan man ikke hulmursisolere?

Hulmursisolering kan udføres i boliger, som har en ydervæg med hulmur. I murede huse fra 1920'erne og frem er facaden for det meste en hulmur, hvor der er en formur og en bagmur, der er muret op parallelt og forbundet med murbindere.

Hvad er bedst til hulmursisolering?

Papirisolering kommer som fint granuleret materiale, og det er derfor nemt og hurtigt at blæse ind i en hulmur. De små fibre i materialet gør at isoleringen fordeler sig ud i alle kroge af hulmuren, og sikrer på denne måde en tæt og god isolering.

Hvornår skal man ikke bruge dampspærre?

Som tommelfingerregel kan man sige, at alle steder, hvor der er træ og isolering i konstruktionen, skal der være en dampspærre, som sikrer lufttætheden, så konstruktionen ikke bliver beskadiget som følge af fugt. I ydervægge, som består af murværk og gasbeton benytter man normalt ikke dampspærre.

Hvor længe holder ROCKWOOL?

Stenuld er et robust materialer, der holder i hele bygningens levetid, og ikke falder sammen over tid. Selv efter 55 år er ydeevnen præcis den samme, som den dag stenulden blev monteret.

Kan man genbruge ROCKWOOL?

ROCKWOOL stenuld kan nemlig genanvendes igen og igen, helt uden tab af kvalitet og ydeevne. I 2021 tog vi mere end 12.000 tons brugt stenuldsisolering retur og genanvendte det i fremstillingen af ny kvalitetsisolering.