Table of Contents:

 1. Hvad betyder gennemsnitlig?
 2. Hvor mange ord er der i det danske ordforråd?
 3. Hvad er forkortelsen for gennemsnit?
 4. Hvor mange danske ord har vi?
 5. Hvor høj er en gennemsnitlig dansk mand?
 6. Hvilket sprog har flest ord ifølge antal ord i ordbøger?
 7. Hvad står GNSN for?
 8. Hvordan finder man ud af gennemsnit?
 9. Er der flere ord på engelsk end på dansk?
 10. Hvad er en husstandsindkomst?
 11. Hvad er en rigtig god løn?
 12. Hvad er middelhøjde?
 13. Hvornår er man høj i Danmark?

Hvad betyder gennemsnitlig?

gennemsnitlig, adj. (< MO.; efter ty. durchschnittlich; afl. af Gennemsnit 4) som danner middeltallet for flere ensartede størrelser; som ikke afviger fra normen; almindelig (4.2); sædvanlig; normal.

Hvor mange ord er der i det danske ordforråd?

Den største og ældste danske ordbog 'Ordbog over det danske sprog' kan byde på omkring 220.000 ord, mens 'Den Danske Ordbog' kun har i omkanten af 100.000 ord.

Hvad er forkortelsen for gennemsnit?

Forkortelse gns. - danske og udenlandske forkortelser og forklaringer.

Hvor mange danske ord har vi?

Den danske retskrivningsordbog indeholder omkring 68.000 ord. Men det er bestemt realistisk at tro, at der findes langt flere ord i det danske sprog. Sprogforskere mener, at sproget består af mere end en million ord.

Hvor høj er en gennemsnitlig dansk mand?

Mænd født i 1896 blev i gennemsnit 170,0 cm høje, mens kvinderne i gennemsnit blev 157,1 cm høje. Siden da er danskerne skudt gevaldigt i vejret. I dag er gennemsnitshøjden for danske mænd og kvinder henholdsvis 181,,2 cm, og det gør os til nogle af de højeste mennesker i verden.

Hvilket sprog har flest ord ifølge antal ord i ordbøger?

Uanset vanskelighederne mener de fleste lingvister dog, at engelsk har det største antal ord. Årsagen er, at engelsk har været meget tilbøjeligt til at integrere låneord fra hele verden, mens en stor del af de gamle ord er blevet bevaret.

Hvad står GNSN for?

Gennemsnitsdanskeren går til læge, speciallæge eller tandlæge omkring ti gange om året, kører typisk i Volkswagen og holder ferie i Spanien. Gennemsnitstallene opdateres løbende og viser så vidt muligt de nyeste tal på de enkelte områder.

Hvordan finder man ud af gennemsnit?

Gennemsnit , Dette er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af disse tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f. eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

Er der flere ord på engelsk end på dansk?

Nyt speciale modbeviser myten om at der skulle findes flere ord i engelsk end i dansk. Nyt speciale modbeviser myten om at der skulle findes flere ord i engelsk end i dansk. Mange tror at der findes mange flere ord i engelsk end i dansk.

Hvad er en husstandsindkomst?

Husstandsindkomsten opgøres som: personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og. aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk.

Hvad er en rigtig god løn?

Forskerne betegner dette som det "ideelle indkomstniveau", men det konkrete beløb varierer på tværs af landegrænser. I Skandinavien er det en årlig indkomst på 650.000 kroner eller 54.000 kroner om måneden.

Hvad er middelhøjde?

Mænd født i 1896 blev i gennemsnit 170,0 cm høje, mens kvinderne i gennemsnit blev 157,1 cm høje. Siden da er danskerne skudt gevaldigt i vejret. I dag er gennemsnitshøjden for danske mænd og kvinder henholdsvis 181,,2 cm, og det gør os til nogle af de højeste mennesker i verden.

Hvornår er man høj i Danmark?

Helt præcist er de danske drenge i gennemsnit 181,6 centimeter høje. BMI ligger rimeligt konstant mellem 23 og 24. Hvis man har et BMI mellem 18 og 25, bliver man betragtet som normalvægtig.