Table of Contents:

 1. Hvordan bliver man en del af en jury?
 2. Er der jury i Danmark?
 3. Hvad laver en nævning?
 4. Hvordan bliver man nævning København?
 5. Hvem er nævninge i Danmark?

Hvordan bliver man en del af en jury?

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?
 1. skal være ustraffet.
 2. skal have valgret til Folketinget.
 3. ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten.
 4. ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven.
 5. skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
 6. ikke må være:

Er der jury i Danmark?

I straffesager fremvises beviser for juryen, i stedet for dommeren som det kendes i Danmark, hvilket føre til at alle beviser skal fremlægges på en måde almindelige borgere forstår.

Hvad laver en nævning?

Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel. I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Hvordan bliver man nævning København?

Du skal være opmærksom på at du kun kan komme på Grundlisten, hvis du opfylder nedenstående krav.
 1. Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023.
 2. Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed.
 3. Du skal være dansk statsborger.
 4. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Hvem er nævninge i Danmark?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.