Table of Contents:

  1. Hvad er et aftalebrev?
  2. Hvad er et Advokatbrev?
  3. Hvem kan vælge udvidet gennemgang?
  4. Hvad skal et aftalebrev indeholde?
  5. Hvem har revisionspligt?
  6. Hvornår er man underlagt revisionspligt?
  7. Hvem er underlagt forvaltningsrevision?
  8. Hvilke selskaber er underlagt revision?
  9. Hvornår har man revisionspligt?

Hvad er et aftalebrev?

Et aftalebrev bekræfter revisors accept af opgaven og forebygger misforståelser vedrørende blandt andet målet med og omfanget af opgaven, omfanget af revisors ansvar og den erklæring, der skal afgives.

Hvad er et Advokatbrev?

Her finder du brev til advokaten for en virksomhed som revideres eller reviewes. Brevet anvendes til at indhente bevis for eventualforpligtelser eller eventualaktiver.

Hvem kan vælge udvidet gennemgang?

Er din virksomhed i regnskabsklasse B, har du mulighed for at vælge mellem en særlig dansk erklæringsstandard – udvidet gennemgang – eller fortsat revision.

Hvad skal et aftalebrev indeholde?

Når en advokat tager en sag for en forbruger, skal advokaten altid skrive en opdragsbekræftelse eller et aftalebrev, der indeholder prisoplysninger. Man skal bl. a. fortælle, hvordan prisen bliver beregnet, hvis man ikke kan oplyse en fast pris eller give et overslag fra begyndelsen.

Hvem har revisionspligt?

Alle større virksomheder er underlagt en revisionspligt. Revisionspligten er til for at sikre, at der bliver skabt et retvisende billede af virksomheders økonomiske situation.

Hvornår er man underlagt revisionspligt?

Kapitalselskaber (ApS og A/S) er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, medmindre der er tale om et lille selskab. Dit kapitalselskab kan fravælge revisionspligten, hvis det: Har en balancesum på op til 4 mio. ... Har en nettoomsætning på op til 8 mio.

Hvem er underlagt forvaltningsrevision?

Juridisk-kritisk revision Under forvaltningsrevision foretager en revisor en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen, dvs. om ledelsen har taget hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Hvilke selskaber er underlagt revision?

Kapitalselskaber (ApS og A/S) er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, medmindre der er tale om et lille selskab. Dit kapitalselskab kan fravælge revisionspligten, hvis det: Har en balancesum på op til 4 mio.

Hvornår har man revisionspligt?

Kapitalselskaber (ApS og A/S) er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, medmindre der er tale om et lille selskab. Dit kapitalselskab kan fravælge revisionspligten, hvis det: Har en balancesum på op til 4 mio. kr.