Table of Contents:

  1. Hvad er analytiske handlinger?
  2. Hvad er formålet med en revision?
  3. Hvor længe må man have samme revisor?
  4. Hvilken lov regulerer revisorer?
  5. Hvad er Substanshandlinger?
  6. Hvornår skal revisor tage forbehold?

Hvad er analytiske handlinger?

Substansanalytiske handlinger er normalt mere anvendelige på store transaktionsmængder, der over en periode har en tendens til at være forudsigelige. Anvendelsen af planlagte analytiske handlinger er baseret på forventningen om, at der - indtil det modsatte viser sig - er sammenhæng mellem data.

Hvad er formålet med en revision?

Formålet med revisionen er en uvildig gennemgang og kontrol af en virksomheds regnskab. En revisor udtaler sig om, hvorvidt en virksomheds årsregnskab opfylder de lovmæssige krav, og om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Hvor længe må man have samme revisor?

SKAL skifte revisor hvert syvende år. IKKE købe rådgivning og revision hos samme revisionsfirma. HØJST købe konsulentydelser hos den udpegede revisor for 70 % af det samlede honorar. KUN købe skatterådgivning af mindre karakter hos deres revisor.

Hvilken lov regulerer revisorer?

2007/. § 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Hvad er Substanshandlinger?

Substanshandlinger omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger. Analyser af sammenhænge f. eks nøgletal, budgetteer, årsrapporter fra tidligere år samt ikke regnskabsmæssige informationer (antal medarbejder osv.) Detailtest anvendes til at indhente revisionsbevis på revisionsmålsniveau.

Hvornår skal revisor tage forbehold?

Revisor kan ikke opnå dokumentation (”revisionsbevis”) for værdien af eksempelvis en ejendom, et tilgodehavende eller et varelager. Her tager revisor forbehold for, at han eller hun ikke kan udtale sig om værdien af det pågældende aktiv.