Table of Contents:

 1. Hvad er gør?
 2. Hvilket kan gøres synonym?
 3. Kan gøre synonym?
 4. Er gøre et verbum?
 5. Hvorfor gør min hund?
 6. Hvilket som helst synonym?
 7. Hvilken betydning synonym?
 8. Hvad vil det sige at prygle nogen?
 9. Hvad er det samme som bliver?
 10. Hvor findes vildgær?
 11. Hvor kommer gær og mælkesyre bakterierne i din surdej fra?
 12. Hvor finder man gærsvampe?

Hvad er gør?

(altid) handle efter et bestemt mønster eller en bestemt norm, regel eller ... frembringe eller afstedkomme som resultat af en bestemt adfærd, handlemåde ... have held til at udføre eller gennemføre noget ønsket, beundringsværdigt el... handle på en bestemt måde, især med henblik på at løse en opgave eller et p...

Hvilket kan gøres synonym?

GørSynonymer, betydning og anvendelse
 • foretager sig,
 • præsterer,
 • afhold,
 • se,
 • bestil,
 • affatter,
 • yd,
 • besørg,

Kan gøre synonym?

Synonymer for gøre
 • eliminere,
 • dræbe,
 • eftergøre,
 • efterligne,
 • lave,
 • frembringe,
 • det er helt i orden,
 • der er ikke andet for,

Er gøre et verbum?

Verber (udsagnsord) fortæller at nogen gør noget (løber, leger), at noget sker (synker, eksploderer), og at nogen eller noget er i en bestemt tilstand (bor, frygter).

Hvorfor gør min hund?

En af de mest almindelige grunde til at en hund gør, er for at advare sin ejer. Hvis din hund ser nogen nærme sig huset, vil han gø for at give dig besked. Da den ser dig som lederen af flokken, vil den have, at du undersøger det.

Hvilket som helst synonym?

Synonymer for hvad som helst
 • alt,
 • alt sammen,
 • alting,
 • verden,
 • verdensaltet.

Hvilken betydning synonym?

Hvilken betyder omtrent det samme som sikken.

Hvad vil det sige at prygle nogen?

1) især om afstraffelse, tugtelse af barn ell. undergiven: give prygl (3); banke; klø.

Hvad er det samme som bliver?

Blive betyder omtrent det samme som Forblive.

Hvor findes vildgær?

Gær er (næsten) overalt. Den er i luften, den sidder på skrællen af frugt, den kan være på insekter. Du kan også finde gær i små poser, hvor gode folk har gjort arbejdet nemt for dig og isoleret gæren. Du kan endda få specielt cidergær, ligesom der findes ølgær og vingær.

Hvor kommer gær og mælkesyre bakterierne i din surdej fra?

Når du blander mel og vand og giver blandingen lov til at stå, går en række mikroorganismer i gang, som gør blandingen mere og mere sur. Det er altså her, forklaringen på navnet surdej, findes. Mælkesyrebakterierne overtager og vækker den gær, som findes i melet.

Hvor finder man gærsvampe?

Gærsvampe har en størrelsesorden på 5-10 μm og findes overalt i naturen, men specielt i tilknytning til søde frugter, nektar m.m. Den arvelige information, der findes i DNA hos en gærcelle, er dog 250 gange mindre end hos den humane DNA. Gær findes i naturen, oftest steder hvor sukkerindholdet er højt.