Table of Contents:

  1. Hvorfor skal ventilerne justeres?
  2. Hvad koster det at få skiftet en ventil?
  3. Hvad fejler bilen?
  4. Hvad gør en motorventil?
  5. Hvad er ventiler på en bil?
  6. Kan man selv skifte EGR ventil?
  7. Hvordan virker reguleringsventilen?
  8. Hvad driver knastakslen?

Hvorfor skal ventilerne justeres?

Ventiljustering og ventilafstand Den regelmæssige justering af motorventilerne og deres afstand er vigtigt for ren forbrænding og for smidig afvikling af motoren. Dette er også gældende for ventiler, der er fysisk intakte og som endnu ikke er slidt.

Hvad koster det at få skiftet en ventil?

En ny EGR-ventil koster gerne over 2.000 kroner. Læg hertil afmontering af den defekte og montering af den nye, så løber regningen op. Generelt er det en dyr opgave for mekanikeren at udføre, fordi arbejdet kan tage længere tid, og hvis ventilen fx er koblet til et kølesystem i motoren.

Hvad fejler bilen?

Bremserne gør måske dem selv hørt ved slibende kørelyde eller et permanent knirk under kørsel. Stop bilen. Lad motoren stå i tomgang og gas højlydt op flere gange. Hvis en usædvanlig støj kan høres når motoren står i tomgang, kan fejlen snævres ind til motoren, drev, vandpumpen og bilgenerator.

Hvad gør en motorventil?

Elektronisk styret ventil, oftest i form af en 2-vejs eller 3-vejs ventil. Motorventiler anvendes på anlæg, i stedet for en manuel betjent ventil. Motorventiler reguleres automatisk via en styring, som åbner og lukker ventilen efter varmebehov.

Hvad er ventiler på en bil?

Når ventilerne er åbne, lukkes der luft og brændstof ind i motorens dele. Derfor styrer den, hvornår forbrændingen skal foregå. Samtidig arbejder knastakslen sammen med krumtapakslen for at få den kraft, som stemplerne genererer i motoren, fordelt videre til hjulene.

Kan man selv skifte EGR ventil?

I princippet kan man selv skifte en EGR-ventil, men på mange biler er det en ganske kompliceret opgave. Så det er ikke noget, man bør give sig i kast med, medmindre man ved præcis, hvad man gør. I mange tilfælde vil der også være en fejlmeddelelse, der skal nulstilles, og det er ikke noget man kan gøre selv.

Hvordan virker reguleringsventilen?

Hvad er en trykreducerende reguleringsventil? En trykreducerende reguleringsventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk. Den trykreducerende pilot måler udløbstrykket gennem forbindelsen på ventilens udløbsport.

Hvad driver knastakslen?

Knastakslen styrer motorens forbrænding. Knastakslen er en metalaksel, som hele tiden roterer og styrer, hvornår motorens ventiler skal være åbne eller lukkede. Når ventilerne er åbne, lukkes der luft og brændstof ind i motorens dele. Derfor styrer den, hvornår forbrændingen skal foregå.