Table of Contents:

 1. Hvad er en bobestyrers opgave?
 2. Hvad koster en bobehandling?
 3. Kan en privatperson være bobestyrer?
 4. Kan ikke finde arving?
 5. Hvem bliver bobestyrer?
 6. Hvad koster bobehandling?
 7. Hvad koster det at behandle et dødsbo?
 8. Hvad kan trækkes fra i boet?

Hvad er en bobestyrers opgave?

En bobestyrer er en person, der administrerer arv, formue, hjem og lignende når en person går bort. Bobestyreren hjælper blandt andet til med at opgøre formuen, fordele den mellem arvingerne og skifte boet efter den afdøde.

Hvad koster en bobehandling?

Hos Selandia Advokater P/S beregner vi som udgangspunkt salær for bobehandling med 2.750 kr./time (2.200 kr. + moms), og et dødsbo kan sjældent behandles for et beløb på under 15.000 kr. + moms. Udgifter til advokatbistand, herunder bobestyrerhonorar, er en fradragsberettiget udgift i boet.

Kan en privatperson være bobestyrer?

01/, kan skifteretten udpege en bobestyrer, som ikke er autoriseret, hvis der skulle være særlige grunde til dette. Det skal dog være samtlige arvinger og ægtefællen, som skal være enige om at de ønsker at anvende den pågældende som bobestyrer.

Kan ikke finde arving?

Er en arving derimod kendt, men ikke til at finde, kan der beskikkes en skifteværge for den pågældende, og boet kan herefter skiftes privat. Er en arving umyndig, dvs. mindreårig eller frataget handleevnen, fremsættes anmodningen om privat skifte af dennes værge.

Hvem bliver bobestyrer?

Hvem kan være bobestyrer? En bobestyrer kan dels være udpeget af Skifteretten og dels være en person, som afdøde selv har udpeget i sit testamente. Bobestyrere udpeget af Skifteretten er altid advokater med stor ekspertise inden for dødsboskifteret.

Hvad koster bobehandling?

Hvad koster en bobestyrer?
 • Dødsbo med værdi under 1 mio. kr. Hvis der er tale om et meget beskedent og simpelt dødsbo, kan dette typisk klares af en bobestyrer for 10.000 kr.
 • Dødsbo med værdi på 1 mio. kr. I rimelige ende af honorarerne ses priser på 19.500 kr. ...
 • Dødsbo med værdi på over 1 mio. kr.

Hvad koster det at behandle et dødsbo?

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., men ikke en ejer- eller andelsbolig, kan vi typisk stå for dødsboets behandling for 42.500 kr. ​inkl. moms i advokatomkostninger (34.000 ekskl. moms).

Hvad kan trækkes fra i boet?

Når der i boet udfærdiges en opgørelse, opgøres aktivernes nettoværdi (summen af samtlige aktiver), hvorefter passivernes nettoværdi fratrækkes (summen af samtlige passiver, herunder afdødes gæld, begravelsesudgifter, retsafgift, proklama, udgift til borydning, advokatomkostninger, osv.).