Table of Contents:

  1. Hvem igangsatte bygningen af Parthenon?
  2. Hvad blev Parthenon brugt til senere i historien?
  3. Hvornår er Akropolis bygget?
  4. Hvorfor blev Akropolis bygget?
  5. Hvorfor byggede man templer?

Hvem igangsatte bygningen af Parthenon?

Parthenon (græsk: Παρθενών, af párthenos = jomfru, til ære for gudinden Athene, der var jomfru) er et tempel på Athens Akropolis. Parthenon blev opført 447-438 f.Kr. som led i et større byggeprogram, der blev sat i gang af Perikles.

Hvad blev Parthenon brugt til senere i historien?

Navnet Parthenon er afledt af græsk parthenos 'jomfru'. Parthenons indre undergik reparationer efter en brand i romersk tid, og templet opnåede senere at fungere først som kirke og derefter som moské.

Hvornår er Akropolis bygget?

Akropolis i arkaisk tid Det er relativt sikkert, at et betydeligt tempel viet til Pallas Athene (byens beskytter) blev opført i midten af det 6. århundrede f.Kr.

Hvorfor blev Akropolis bygget?

Akropolis var gennem hele oldtiden Athens religiøse centrum, og her ligger flere af de mest berømte græske templer.

Hvorfor byggede man templer?

Alle templer blev opført med et indre rum til den gud, det var opført til ære for. Templets vægge bestod af en krans af søjler, der bar taget. Søjlerne buede let ud på midten for at give indtryk af, at søjlen var elastisk og gav sig lidt under tagets vægt.