Table of Contents:

 1. Hvorfor er det godt at være i naturen?
 2. Hvorfor skovrejsning?
 3. Hvordan laver man en skov?
 4. Hvorfor kommer der mere skov i Danmark?
 5. Hvad kan vi bruge naturen til?
 6. Hvad er natur for dig?
 7. Hvilke ulemper vil det evt medføre at plante mere skov?
 8. Hvad er en skovrejsning?
 9. Hvad koster det at etablere en skov?
 10. Hvad kan man tjene på skovdrift?
 11. Hvilken træsort er mest udbredt i de danske skove?
 12. Hvem bruger naturen?
 13. Hvordan er menneskets forhold til naturen?
 14. Hvad symboliserer naturen?

Hvorfor er det godt at være i naturen?

Natur og friluftsaktiviteter har en positiv effekt på fx velvære, ro, nærvær og selvtillid. Og det er velkendt, at natur og friluftsliv er et effektivt redskab i forebyggelse og behandling af mentale sygdomme. Faktisk oplever 84 %, at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære.

Hvorfor skovrejsning?

Den planlagte skovrejsning skal blandt andet sikre rent drikkevand i fremtiden. Skove beskytter nemlig mod forurening af grundvandet, fordi der næsten ikke anvendes gødning og pesticider i skovene. I statens skove er man fx holdt helt op med at bruge pesticider til at bekæmpe ukrudt og skadedyr.

Hvordan laver man en skov?

Hvordan planter man en ny skov? De nye skove bliver plantet på landbrugsjord. Efter at kornet er høstet på marken, bliver jorden pløjet og harvet – og så planter man de små træer om efteråret eller næste forår. Man planter mest løvskov med oprindelige danske træarter som eg, bøg, ask, el, lidt nåletræ og mange buske.

Hvorfor kommer der mere skov i Danmark?

Resultatet viser at vi får mere skov i Danmark og at skovenes struktur har ændret sig betydeligt siden 1990. Blandt de væsentligste resultater i skovtælling kan følgende fremhæves: Skovarealet er opgjort til 486.000 ha – 11 pct. af Danmarks areal.

Hvad kan vi bruge naturen til?

Her betragtes naturen som leverandør af de råstoffer eller ressourcer, herunder også den energi, vi bruger for at opretholde samfundslivet. Blandt de kritiske råstoffer er for eksempel rent drikkevand, landbrugsjord, sjældne jordarters metaller og forskellige former for energibærere såsom træ, kul og olie.

Hvad er natur for dig?

Naturen er afgørende for, at vi kan opretholde vores daglige tilværelse – en kendsgerning vi ikke altid påskønner. Den spiller en væsentlig rolle i at sikre os ren luft, rent drikkevand, tøj på kroppen, dagligt brød og tag over hovedet.

Hvilke ulemper vil det evt medføre at plante mere skov?

Ved at plante skov, kan man flytte noget kulstof fra atmosfæren over i skoven, men hvis ikke vi sørger for at ændre vores levevis med et stadigt stigende udslip af CO2, så vil vi blot havne på 405 ppm igen om lidt. Og man kan ikke fortsat plante mere skov. Landarealet er ikke større, end det er. Træ vokser op.

Hvad er en skovrejsning?

Skovrejsning handler om at plante skov for at skabe et nyt stykke natur, som skal kunne udvikle sig i samspil med det omkringliggende landskab; herunder søer, enge, overdrev, krat m.m. Med en flot skov kan du sætte et aftryk i landskabet, som du kan nyde og give videre til dine efterkommere.

Hvad koster det at etablere en skov?

Hvad koster skovrejsning? Ny skov koster typisk mellem 25.000 – 50.000 kr. per hektar at etablere, alt efter forholdene, arealet og plantevalg. Omkostningen for etablering af ny skov afhænger af, hvordan skoven opføres, herunder hvilke træarter, du vælger, og hvor stor variation, du ønsker i skoven.

Hvad kan man tjene på skovdrift?

Staten tjener 50 millioner kroner om året på skovdrift. Sådan lyder det i en ny beregning for 2013, som Naturstyrelsen har foretaget for Altinget (se faktaboks til højre). Beregningen viser, at indtægterne fra salg af råtræ, flis, sankning og biproduktion samlet set lyder på 258 millioner kroner.

Hvilken træsort er mest udbredt i de danske skove?

Fordeling af træarter
 • 41 % af skovarealet er dækket af rød- og sitkagran.
 • 19 % af skovarealet er dækket af andet nåletræ
 • 17 % af skovarealet er dækket af bøg.
 • 10 % af skovarealet er dækket af andet løvtræ
 • 5 % af skovarealet er dækket af juletræer og klippegrønt.
 • 1 % af skovarealet er midlertidigt ubevokset.

Hvem bruger naturen?

Danskerne er ofte i naturen 85 procent af danskerne tager ud i naturen mindst én gang om ugen i sommerhalvåret, og heraf er over halvdelen i naturen én eller flere gange om dagen. Kun 1 procent af danskerne opholder sig aldrig eller næsten aldrig i naturen om sommeren.

Hvordan er menneskets forhold til naturen?

Menneskets forhold til naturen er altid et dobbelt. På den ene side er mennesket en del af naturen, og på den anden side står det over for naturen. Mennesket er selv natur, men kan også forholde sig til naturen. Derved adskiller mennesket sig fra alle andre naturvæsener.

Hvad symboliserer naturen?

Natur er et begreb, der kan stå for noget oprindeligt. Noget, der ikke er bearbejdet af mennesker eller præget af kultur, fx det oprindelige miljø eller for hele det værende, verden, virkeligheden, kosmos. Natur kan også være et udtryk for det grundlæggende særpræg ved noget, en tings essens.