Table of Contents:

  1. Kan man slippe for en p bøde?
  2. Hvornår kan man klage over parkeringsbøde?
  3. Hvordan betaler man en P bøde?
  4. Hvor må man parkere sin bil?
  5. Hvad er et P bevis?

Kan man slippe for en p bøde?

Slip for parkeringsbøden ved at klage Det kan du gøre forskellige måder. Du læste rigtigt. Du kan faktisk helt undgå at betale din parkeringsbøde. I mange henseender kan det betale sig at klage, hvis man er utilfreds med udfaldet af noget.

Hvornår kan man klage over parkeringsbøde?

Du kan kun klage, hvis du selv har foretaget parkeringen. Før du kan indsende en klage til Parkeringsklagenævnet, skal du først have klaget til det private parkeringsselskab, som enten skal have afvist din klage eller undladt at reagere på din henvendelse i de første tre måneder efter modtagelse af klagen.

Hvordan betaler man en P bøde?

Du kan betale parkeringsafgiften hos pengeinstitutter eller via netbank. Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte det vedlagte talon. Der er ingen rabat parkeringsafgifter, og en klage giver ikke henstand med betalingen.

Hvor må man parkere sin bil?

Når du parkerer eller standser din bil, det kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet trafik kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Det er ikke lovligt at parkere ud foran en indkørsel til ejendom.

Hvad er et P bevis?

For udenforstående fremtrådte parkeringspladsen som ét område, men parkeringspladsen var dog opdelt i to områder – i det ene område var parkering kun tilladt med gyldigt p-bevis, mens parkering i det andet område kun var tilladt med gyldig p-billet.