Table of Contents:

  1. Hvad betyder en taber?
  2. Hvordan staver man til taber på engelsk?
  3. Hvad er en fallent?
  4. Hvad er et folkehold?
  5. Hvad er et fruentimmer?
  6. Hvad er en mill?
  7. Hvad betyder distraheret?
  8. Hvad er fjolser?
  9. Hvad er de 5 fer?

Hvad betyder en taber?

Taber betyder omtrent det samme som fallent.

Hvordan staver man til taber på engelsk?

taber {en} Jeg troede ikke, du var en dårlig taber. Somehow I never thought of you as a poor loser. Europa er hver gang den store taber. Every time it is Europe which is the great loser.

Hvad er en fallent?

En fallent er en person, der er falleret (gået fallit), altså gået konkurs. Betegnelsen har en nedladende klang og anvendes så vidt vides ikke i lovgivningen. I konkursloven omtales fallenten fortsat som skyldneren, også efter konkursens indtræden.

Hvad er et folkehold?

(l. br.) det at holde tjenestefolk; (koll.) stab af tjenestefolk.

Hvad er et fruentimmer?

Fruentimmer havde oprindeligt betydningen kvindeværelse, men er efterfølgende blevet anvendt om en enkelt kvinde. Senere fik ordet en nedsættende mening.

Hvad er en mill?

Mil eller mile er en længdeenhed, som ofte er forskellig fra land til land. Ordet "mil" stammer gennem plattysk fra det latinske mille passus (= tusinde dobbeltskridt), der svarede til cirka 1,5 kilometer, når den romerske hær marcherede, og er nogenlunde bevaret i en engelsk mile.

Hvad betyder distraheret?

Distraheret, (se distrahere), som har fået tankerne afledt; som er blevet forstyrret.

Hvad er fjolser?

Ved indførelsen af Grundloven i 1849 blev en række befolkningsgrupper udelukket fra politisk deltagelse. Disse grupper er blevet kaldt "de syv F'er": fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede.

Hvad er de 5 fer?

Fjolser, fruentimmere, forbrydere, fattiglemmer og folkhold. De såkaldte fem f'er var grupper udelukkede fra deltagelse i folkestyret ved Grundloven 1849. Valgret krævede, at man var en "uberygtet Mand, som har Indfødsret, naar han har fyldt sit 30te Aar".