Table of Contents:

 1. Hvor ofte får man vandregning?
 2. Hvordan beregnes vandafledningsafgift?
 3. Hvor tit betales spildevand?
 4. Hvornår kommer vandregningen?
 5. Hvor er min vandregning?
 6. Hvor meget betaler man i vandafledningsafgift?
 7. Hvordan afregnes spildevand?
 8. Hvor tit betaler man vandafledningsafgift?
 9. Hvem leverer vand til min adresse?
 10. Hvornår betaler man for vand og varme?
 11. Hvornår er der vandregning?
 12. Hvor kan jeg finde mit vandforbrug?

Hvor ofte får man vandregning?

Du betaler for dit vandforbrug fire gange om året – for et kvartal af gangen. Vand/spildevand betales som en opgørelse fra sidste kvartal, samt et acontobeløb for det forventede forbrug for de næste tre måneder. Altså én samlet regning pr. kvartal.

Hvordan beregnes vandafledningsafgift?

Vandafledningsafgiften er en variabel afgift, der stiger i takt med, at vandforbruget stiger. Kommunen, hvori ejendommen er beliggende, beregner vandafledningsafgiften med udgangspunkt i det samlede vandforbrug, som ejendommen har haft – herefter sendes regningen til ejendommens ejer.

Hvor tit betales spildevand?

Du skal betale for afledning af spildevand to gange om året. Årsafregning + 1. aconto udsendes i februar til betaling i marts og 2. aconto udsendes i august til betaling i september.

Hvornår kommer vandregningen?

Ved årsskiftet skal du aflæse din vandmåler. Du modtager dit aflæsningskort med posten i midten af december. Vær opmærksom på at du aflæser den korrekte måler og kontroller, at målernummeret er det samme, som på aflæsningskortet, så du undgår at få en forkert regning.

Hvor er min vandregning?

Log på med dit NemID eller kontakt Kundeservice, der kan hjælpe med at oplyse dit kundenummer eller BS-nummer. Kundeservice sidder klar ved telefonerne på - tast 1 for Kundeservice.

Hvor meget betaler man i vandafledningsafgift?

***) Den faste vandafledningsafgift er 750 kr. årligt (inkl. moms) pr. spildevandsstik.

Hvordan afregnes spildevand?

Vandafledningsbidrag betales af alle, der afleder spildevand til Forsyningens ledningsanlæg. Vandafledningsbidraget består af et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag bliver opkrævet for hvert spildevandsstik til ejendommen, og det variable bidrag afregnes efter det vandforbrug, der aflæses på vandmåleren.

Hvor tit betaler man vandafledningsafgift?

Hvor ofte bliver der opkrævet Der opkræves vandafledningsafgift to gange årligt. Årsafregning og 1. aconto til betaling i marts og 2. aconto til betaling i september.

Hvem leverer vand til min adresse?

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt.

Hvornår betaler man for vand og varme?

Du skal betale varmeregning 6 gange pr. år. Raterne forfalder på følgende datoer: 5. februar, 5.

Hvornår er der vandregning?

Normalt får du en acontoregning for dit vandforbrug hvert kvartal eller hvert halve år. Beløbet på regningen er et såkaldt acontobeløb - det vil sige vandværkets eller energiselskabets estimering af dit forbrug. Acontobeløbet er fastsat af vandleverandøren på baggrund af tidligere års forbrug.

Hvor kan jeg finde mit vandforbrug?

Log på "min forsyning" og få et overblik over dit forbrug, dine aflæsninger, dine regninger mm. Du kan også indtaste dine måleraflæsninger.