Table of Contents:

 1. Hvornår kan man få økonomisk hjælp?
 2. Hvornår kan man søge om engangsydelse?
 3. Hvilke tilskud kan man få?
 4. Hvad er engangshjælp?
 5. Hvem kan få varmetillæg?

Hvornår kan man få økonomisk hjælp?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Du kan fx søge om hjælp til: rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold.

Hvornår kan man søge om engangsydelse?

Hvis du kommer i en situation, hvor du vil nogle særlige og helt nødvendige udgifter, som du på ingen måde kan betale selv, kan du søge om hjælp til betalingen i din kommune. De særlige udgifter er: Rimeligt begrundede enkeltudgifter. Midlertidig huslejehjælp.

Hvilke tilskud kan man få?

Økonomisk støtte til forældre
 • Økonomisk tilskud til betaling af daginstitution. ...
 • Børnebidrag – bidrag fra den anden forælder. ...
 • Særlige bidrag – ekstra bidrag fra den anden forælder. ...
 • Børnetilskud til enlige forsørgere. ...
 • Børne- og ungeydelsen (børnepenge) ...
 • Boligstøtte – et tilskud til huslejen.

Hvad er engangshjælp?

Engangshjælp er til dig, som er bevilget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, men ikke kan forsørge dig selv og din familie, indtil du får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp første gang.

Hvem kan få varmetillæg?

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer. Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. For at få varmetillæg skal du derudover have: varmeudgifter over 5.500 kr.