Table of Contents:

 1. Hvad er let løn?
 2. Hvordan registrerer man sig som arbejdsgiver?
 3. Hvordan indberetter man Nulangivelse?
 4. Hvad er Nulindberetning?
 5. Hvornår skal løn senest indberettes?

Hvad er let løn?

LetLøn er Skattestyrelsens system, som arbejdsgivere kan bruge til at indberette A-skat og AM-bidrag, ATP-bidrag, feriepenge, lønstatistik og pensionsoplysninger til visse pensionsinstitutter. Der er 2 forskellige ordninger i LetLøn: Beregningsordning (du har intet lønsystem)

Hvordan registrerer man sig som arbejdsgiver?

Senest otte dage efter at du har lavet den første lønudbetaling til din nye medarbejder, skal du registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk. Du skal også være tilmeldt som bruger af eIndkomst i TastSelv Erhverv på skat.dk, så du kan indberette A-skat mv.

Hvordan indberetter man Nulangivelse?

Sådan laver du en nulangivelse
 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Vælg Ansatte.
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn.
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (er menupunktet der ikke, tilmelder du det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
 5. Vælg Indberet nulangivelse.
 6. Skriv korrekt årstal og vælg korrekt måned.
 7. Vælg Fortsæt.

Hvad er Nulindberetning?

Nulindberetning betyder, at man indberetter til skat, at man intet løn har udbetalt i en given måned. Når ens virksomhed er registreret som arbejdsgiver, så skal man indberette til skat hver måned. Hvis man i en måned udbetaler løn til en eller flere af sine ansatte, så skal man indberette A-skat og AM-bidrag til skat.

Hvornår skal løn senest indberettes?

Som arbejdsgiver er det din pligt at indberette og betale A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP senest den 10. i måneden efter du har udbetalt løn til din medarbejder.