Table of Contents:

  1. Kan en advokat sige nej til en sag?
  2. Er en forsvarsadvokat gratis?
  3. Hvem betaler en forsvarsadvokat?
  4. Hvem skal betale sagens omkostninger?
  5. Hvornår skal der beskikkes en forsvarer?
  6. Hvad koster en beskikket advokat?
  7. Hvad koster en forsvarsadvokat?
  8. Hvad koster sagsomkostninger i retten?
  9. Hvornår kan man få gratis advokathjælp?

Kan en advokat sige nej til en sag?

Udgangspunktet er, at advokaten selv vælger. En advokat kan godt optræde som anklager, men det er ikke et krav, at en anklager har advokatuddannelse. Mange anklagere har juristuddannelsen fra universitetet og er så uddannet i anklagemyndigheden og måske andre steder.

Er en forsvarsadvokat gratis?

Nej. Det koster ikke ekstra at bruge os. Alle beskikkede forsvarsadvokater får det samme i salær, og salæret fastsættes af dommeren ved sagens afslutning.

Hvem betaler en forsvarsadvokat?

Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer. Du vil dog efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige. Salæret til den beskikkede forsvarer er normalt udregnet på baggrund af faste takster.

Hvem skal betale sagens omkostninger?

Taber du en retssag, har du normalt pligt til at betale de udgifter, som modparten har haft som følge af retssagen. Den tabende part skal derfor betale både sine egen og modpartens omkostninger.

Hvornår skal der beskikkes en forsvarer?

Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarer i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver tale om en bøde. Det kan f. eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.

Hvad koster en beskikket advokat?

Grundtaksten pr. time er pt. kr. 1.700,- + moms, som udover løn dækker alle forsvarerens udgifter til kontor, telefon, forsikringer, abonnementer, løn til medarbejdere mv.

Hvad koster en forsvarsadvokat?

Der gælder ikke nogen fast timetakst for advokater, men de fleste advokater beregner sig mindst 1.800-2.800 kr. pr. anvendt time + moms, dvs. i alt 2.250-3.500 kr., og i mange tilfælde er timetaksten betydeligt højere.

Hvad koster sagsomkostninger i retten?

Ved småsager betaler du ved stævning en retsafgift på 500 kr. Vinder du sagen, vil modparten blive pålagt denne omkostning. Sagens øvrige omkostninger er afgjort i retsplejelovens § 311 og §312. Grundreglen er, at hver part afholder egne udgifter, men at den tabende part i sidste ende skal erstatte modpartens udgifter.

Hvornår kan man få gratis advokathjælp?

Som enlig må du ikke tjene over 348.000 kr. (2022) om året, hvis du skal kunne modtage gratis advokathjælp. Hvis du er i et ægteskab eller bor sammen med din partner, må I tilsammen ikke tjene mere end 442.000 kr. (2022) om året for at kunne modtage gratis advokathjælp.