Table of Contents:

  1. Hvad er selvstændig erhvervsvirksomhed?
  2. Hvornår driver man erhverv?
  3. Hvad betyder erhvervsmæssig drevet?
  4. Hvad betyder selvstændig erhvervsdrivende?
  5. Hvornår skal man oprette en virksomhed?
  6. Hvor meget må man tjene før man skal oprette virksomhed?
  7. Hvad betyder det at drive en virksomhed?
  8. Er jeg selvstændig eller lønmodtager?

Hvad er selvstændig erhvervsvirksomhed?

Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud. Hobbyvirksomhed drives derimod alene ud fra private interesser.

Hvornår driver man erhverv?

Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud. Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang.

Hvad betyder erhvervsmæssig drevet?

Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til hobbyvirksomhed - være indrettet med systematisk indtægtserhvervelse for øje, dvs. det afgørende formål er, at der kan opnås et overskud. lønsomheden/udsigterne til rentabel drift er undersøgt forud for virksomhedens start, herunder om der har været lagt budgetter mv.

Hvad betyder selvstændig erhvervsdrivende?

Selvstændig erhvervsdrivende betegner personer, der driver egen virksomhed og således er selvernærende – i modsætning til lønmodtagere, der arbejder for en arbejdsgiver. Mange selvstændige erhvervsdrivende ejer en enkeltmandsvirksomhed, mens også andre selskabsformer kan være relevante, eksempelvis interessentskab.

Hvornår skal man oprette en virksomhed?

Du skal momsregistrere dig, og altså registrere en virksomhed, når du i løbet af de kommende 12 kalendermåneder står til at omsætte for mere end 50.000 kroner. Det betyder, at hvis du fra maj til maj står til at tjene mere end 4.000 kroner om måneden skal du oprette en virksomhed og momsregistrere dig.

Hvor meget må man tjene før man skal oprette virksomhed?

Grænsen for momsregistrering er 50.000 kr. Har du eller forventer du en omsætning, der er mindre end de 50.000 kr. om året, er det valgfrit om du vil momsregistreres. Hvis du kan se "i kortene" at du vil omsætte for mere end de 50.000 skal du faktisk momsregistrere dig med det samme.

Hvad betyder det at drive en virksomhed?

Spørgsmålet er, om disse virksomheder reelt drives som selvstændige, erhvervsmæssige virksomheder med det formål at opnå et samlet økonomisk overskud, eller om der er tale om varetagelse af skatteyderens personlige interesse (hobbyvirksomhed).

Er jeg selvstændig eller lønmodtager?

En lønmodtager er kendetegnet ved at udføre arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at man for egen regning og risiko udøver en virksomhed af økonomisk karakter og samtidig har til formål at generere et overskud.