Table of Contents:

  1. Hvor lang tid tager en tandrensning på en hund?
  2. Hvor ofte Tandrensning hund?
  3. Hvad koster et tandeftersyn og tandrensning?
  4. Hvad koster det at fjerne tandsten?
  5. Hvad koster et Tandlægeeftersyn?
  6. Hvad koster det at få fjernet tandsten?
  7. Hvad kan opløse tandsten?

Hvor lang tid tager en tandrensning på en hund?

En grundig tandrensning skal foretages hele vejen rundt om hver eneste af alle hundens 42 tænder, hvis man skal forebygge og afhjælpe parodontose. Det kan sagtens tage over en hel time.”

Hvor ofte Tandrensning hund?

De fleste hunde vil have behov for at få renset tænderne grundigt i bedøvelse hvert år. Husk, at det er både sundere og lettere at forebygge tandproblemer, inden de opstår, end det er at behandle dem, når først problemerne er tilstede!

Hvad koster et tandeftersyn og tandrensning?

Ved det normale tandeftersyn får du lavet en tandrensning, som fjerner belægninger på tænderne og derved hjælper til at sørge for en god mundhygiejne....Tandrensning priser.
TandrensningPris
Tandrensning B – højst 14 tænder148 kr.
Tandrensning A – mindst 15 tænder (uden tilskud)328 kr.

Hvad koster det at fjerne tandsten?

Det koster normalt mellem 2 kr. at få fjernet tandsten. De fleste får det gjort i forbindelse med det årlige eftersyn, så prisen vil i alt være ca. 400 kr.

Hvad koster et Tandlægeeftersyn?

En diagnostisk grundundersøgelse er når du kommer til tandlægen første gang. Her danner tandlægen et overblik over dine tænder og mundhygiejne og kan derudfra se, hvad der skal ske fremadrettet....Standard ydelser.
PrisPris efter tilskud
Tandrensning213,37 DKK213. 105 213,37 DKK i

Hvad koster det at få fjernet tandsten?

Det koster normalt mellem 2 kr. at få fjernet tandsten. De fleste får det gjort i forbindelse med det årlige eftersyn, så prisen vil i alt være ca. 400 kr.

Hvad kan opløse tandsten?

Når først du har udviklet tandsten, kan du ikke selv fjerne det. Her er det nødvendigt med professionel indgriben og vi anbefaler derfor, at du kontakter din tandlæge hurtigst muligt. Der er dog meget du selv kan gøre for at forebygge tandsten, så problemet bliver taget i opløbet.