Table of Contents:

  1. Hvad sker der hvis min bil bliver konfiskeret?
  2. Hvornår kan politiet tage din bil?
  3. Er drift vanvidskørsel?
  4. Hvornår er det vanvidskørsel?
  5. Hvor hurtigt skal man køre for at miste sin bil?
  6. Hvad kategoriseres som vanvidskørsel?
  7. Hvor mange biler har politiet beslaglagt?

Hvad sker der hvis min bil bliver konfiskeret?

Hvad er konsekvensen ved konfiskation af bilen? Hvis konfiskationen opretholdes af en domstol, bliver din bil solgt og pengene ryger i statskassen. Hvis din bil bliver konfiskeret, når det er en anden, der er fører af bilen, vil du have et økonomisk krav på bilens værdi mod føreren.

Hvornår kan politiet tage din bil?

Reglerne for konfiskation af køretøjer findes i Færdselsloven § 133a. Fremover skal politiet foretage konfiskation, hvis den spirituspåvirkede har kørt med en promille i blodet på over 2,0 ved første kørsel. Der vil som udgangspunkt ske beslaglæggelse straks, og efterfølgende konfiskation.

Er drift vanvidskørsel?

Der er en klar lovgivning om, hvad der forstås som vanvidskørsel. Ifølge færdsels- og straffeloven betegnes følgende som vanvidskørsel: En overskridelse af hastighed på mere end 100% ved kørsel med over 100 km/t. Fx hvis du kører 130 km/t et sted hvor du må køre 60 km/t.

Hvornår er det vanvidskørsel?

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t. Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover. Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Hvor hurtigt skal man køre for at miste sin bil?

Kører du i en almindelig personbil med mere end 60 pct. for høj hastighed eller 160 km/t eller mere, får du en betinget frakendelse af kørekortet. Kører du mere end 30 pct. for hurtigt end fartgrænsen på en motorvej, hvor der må køres 130 km/t, har du overskredet grænsen for frakendelse, som ligger på 160 km/t.

Hvad kategoriseres som vanvidskørsel?

Ifølge færdsels- og straffeloven betegnes følgende som vanvidskørsel: En overskridelse af hastighed på mere end 100% ved kørsel med over 100 km/t. Fx hvis du kører 130 km/t et sted hvor du må køre 60 km/t. Kørsel med en hastighed på 200 km/t og over.

Hvor mange biler har politiet beslaglagt?

I hvor mange sager, det ikke er ejeren af bilen, der er skyld i beslaglæggelsen, er der ikke en opgørelse over, men ifølge FDM foretog politiet i perioden 31. marts og frem til 2. juni beslaglæggelser af 166 køretøjer i forbindelse med vanvidsbilisme. Af dem havde 68 en anden ejer end føreren af bilen.