Table of Contents:

  1. Kan man skifte fra IB til stx?
  2. Er IB en gymnasial uddannelse?
  3. Hvad er STX en forkortelse for?
  4. Hvad er IB skala?
  5. Kan man tage hf på engelsk?
  6. Hvordan er stx bygget op?
  7. Hvad hedder hf eksamen på engelsk?
  8. Er skriftlig engelsk obligatorisk?

Kan man skifte fra IB til stx?

Grundforløbet og det første skoleår af studieretningen på pre-IB er tilrettelagt, så der er mulighed for at skifte fra pre-IB til en stx- eller htx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Der kan dog være visse begrænsninger, så det er klogt at tale med skolen ved begyndelsen af forløbet.

Er IB en gymnasial uddannelse?

Internationale gymnasier Landet over udbyder flere skoler International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, hvor undervisningssproget er engelsk.

Hvad er STX en forkortelse for?

STX står for almen studentereksamen. Det er en treårig gymnasial uddannelse, som er almen og studieforberedende. På STX er der et bredt fokus på mange forskellige fag, og dit barn har mulighed for at vælge retning inden for enten naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog eller kultur.

Hvad er IB skala?

IB gives karaktererne på en 1 til 7 point-skala. I alt kan en elev få op til 45 point for en samlet eksamen. Eleven kan enten afslutte uddannelsen med et Diploma of the International Baccalau- reate og et Diploma Program Result (tidligere IB-Diploma) eller et Diploma Program Course Result (tidligere IB-Certificate).

Kan man tage hf på engelsk?

Når du læser engelsk som HF enkeltfag, kan du vælge mellem tre niveauer: engelsk C, engelsk B og engelsk A, hvor engelsk på A-niveau er det højeste. I engelsk C lærer du at føre en samtale på engelsk på et grundlæggende niveau.

Hvordan er stx bygget op?

En stx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Hvad hedder hf eksamen på engelsk?

HTX Higher technical examination HHX Higher commerce examination HF Higher preparatory examination EU Vocational training.

Er skriftlig engelsk obligatorisk?

Med engelsk i gymnasiet får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer. Engelsk er et obligatorisk fag i gymnasiet. For stx, hf og htx er det obligatorisk på B-niveau, mens det på hhx er obligatorisk på A-niveau.