Table of Contents:

 1. Hvad er Plotnøgle?
 2. Hvad er karakteristisk for symbolismen?
 3. Hvad er genretræk i lyrik?
 4. Hvad er temaet i de tre fjer?
 5. Hvad er magiske elementer?
 6. Hvad symbolisere en smeltet is?
 7. På hvilken måde ligner Heretica litteraturen symbolismen?
 8. Hvilke genretræk har et digt?
 9. Hvad er aktantmodellen dansk?
 10. Hvad er eventyrlige fortællinger?

Hvad er Plotnøgle?

En plotnøgle er en lille fortælling eller et hint, som er placeret inde i handlingen, så vi hjælpes til at forstå plottet i historien.

Hvad er karakteristisk for symbolismen?

I Symbolismen bliver den ydre, fysiske virkelighed gjort til et symbol på en bagvedliggende virkelighed, som kunstneren gennem lyrik eller billeder kan udtrykke sin indsigt i. Dette sker gennem en såkaldt 'ren kunst', hvor form og betydning smeltes sammen til en syntese, der betegnes et symbol.

Hvad er genretræk i lyrik?

Lyriske genrer er fx salmer, sange, kærlighedsdigte. Handlingen er gået i stå, og forfatteren vil i stedet fortælle om stemninger, tanker og følelser. I det lyriske sprog anvendes ofte særlige virkemidler som billedsprog, rim, rytme og al mulig form for leg med ord.

Hvad er temaet i de tre fjer?

Eventyret handler om tre brødre, som skal arve deres fars kongerige. De to ældste er kloge og flinke fyre, men den tredje er enfoldig. Da faderen er ved at dø befaler han dem at drage ud i verden. for at finde ud af hvem der skal overtage kongeriget.

Hvad er magiske elementer?

Der bruges mange sproglige virkemidler. Fx: remser, symbolik, overdrivelser, sammenligninger osv. Folkeeventyr benytter sig fx af formelsprog (faste vendinger). Fx: "Der var engang ...", "...

Hvad symbolisere en smeltet is?

Is og sne, symboliserer især kulde af både fysisk og psykisk art, jomfruelighed, goldhed, hårdhed, skrøbelighed, isolation og indelukkethed. Det ses i udtryk som “isen i mit sind”, “at bryde isen”, “lægge nogen på is”, “blodet fryser til is” og “iskold” eller “isnende kold”.

På hvilken måde ligner Heretica litteraturen symbolismen?

I symbolismen ligger et klart opgør i med naturalismen og dens 'prokurator'-litteratur, dens evindelige sætten ydre, samfundsmæssige problemer under debat. Tydeligst ses denne drejning mod en ny inderlighed og åndelighed hos transcendentale symbolister som for eksempel herhjemme Johs. Jørgensen.

Hvilke genretræk har et digt?

Det overordnede genretræk ved digte er, at de er skrevet på strofer og vers....Andre typiske genretræk ved digte:
 • Digte er ofte beskrivende og stemningsmættede.
 • Digte beskriver ofte en form for situation, erfaring eller tankerække.
 • Digte indeholder ofte en form for rim, fx enderim eller bogstavrim.
 • Digte er ofte...

Hvad er aktantmodellen dansk?

Aktantmodellen er en model, hvor vi får overblik over, hvem der handler i filmen. I modellen er der seks aktanter i alt. Aktantmodellen tager udgangspunkt i filmens hovedperson (subjektet) og hans/hendes projekt, dvs. kamp eller mission for at opnå sit mål (objektet).

Hvad er eventyrlige fortællinger?

De hændelser, eventyrene fortæller om, er ofte magiske eller forunderlige. Indledningen til mange eventyr, 'Der var engang', viser os, at der nu skal fortælles om noget, som ikke kunne foregå i den almindelige hverdag. Vi får som regel ikke noget præcist at vide om, hvor og hvornår fortællingen foregår.