Table of Contents:

  1. Er det ulovligt at dele andres adresse?
  2. Hvad er ulovligt at dele?
  3. Hvad er straffen for at dele en video?
  4. Er det ulovligt at dele telefonnummer?
  5. Hvad må man dele?
  6. Hvad er ulovligt i Danmark?
  7. Er det ulovligt at filme i offentligheden?
  8. Er det ulovligt at dele privat beskeder?
  9. Hvad er straffen for at åbne andres post?

Er det ulovligt at dele andres adresse?

Når man deler noget om andre, er det vigtigt altid at spørge om samtykke – altså tilladelse til at dele informationerne. Ellers kan det faktisk være strafbart. Hvorvidt det er ulovligt, at dele en andens ip-adresse afhænger af hensigten med at dele den.

Hvad er ulovligt at dele?

Det er ulovligt at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke. Det kan virke som et uskyldigt klik, hvis du videresender eller deler billeder eller videoer, som du har fået sendt af dine venner eller bekendte.

Hvad er straffen for at dele en video?

Efter straffelovens § 263 stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 6 år.

Er det ulovligt at dele telefonnummer?

Hvad må man – og hvad siger loven? Det kan være ulovligt at dele private, grænseoverskridende og krænkende informationer, billeder og videoer. Mange gange kan problemerne løses, inden de bliver et massivt problem, men det kan også være så alvorligt, at der er brug for at kontakte politiet for hjælp.

Hvad må man dele?

Hvad må man dele? Som udgangspunkt må man kun dele det, som man har fået samtykke til at dele. Dette gælder både deling af billeder på sociale medier, samt deling af billeder privat over for eksempel SMS. Det kan være strafbart at dele noget, hvis personen ikke har givet et klart og tydeligt samtykke.

Hvad er ulovligt i Danmark?

I loven står der, at det er ulovligt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formålet er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program.

Er det ulovligt at filme i offentligheden?

Ifølge straffeloven må man tage billeder af alle personer, der befinder sig på frit tilgængelige steder, som for eksempel en offentlig park eller på gaden. Du må derimod ikke tage billeder af folk på privat grund, altså i folks eget hjem eller i deres biler.

Er det ulovligt at dele privat beskeder?

Når du modtager en privat besked anvendes lovbestemmelsen om "brevhemmelighed". Hvis en anden person uden dit samtykke "åbner brevet" og læser det, bryder han loven. Hvis du selv har modtaget en besked i en privat samtale og beslutter at dele samtalen videre, så beror det hele på en vurdering af indholdet.

Hvad er straffen for at åbne andres post?

Af straffelovens & 263 fremgår følgende: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet".